Welkom!

Welkom op de site van de Reformatorische Baptistengemeente Twente !

We komen wekelijks  samen om met elkaar de God van de Bijbel te ontmoeten. Op deze site kun je  meer lezen over wie we zijn en wat we geloven.

aa

Forrest Path

  • Zondagmorgen 10.00 u. eredienst in het gebouw “de Borgh” aan de Pastoriestraat 3, 7471 CT in GOOR
  • Tijdens de dienst is er zondagsschool
  • Op iedere eerste zondag van de  maand vieren wij  met elkaar het Heilig Avondmaal.  Ieder die in Jezus gelooft en Hem  volgt, is welkom om mee te vieren
  • Vaste predikant van de Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is ds. Jan Bakker
  • Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling
  • Wij zingen, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking
  • Wij hebben geen beamer. Er zijn zangbundels aanwezig voor gasten
  • Na iedere dienst kunt u nog even nablijven voor een kopje koffie, thee of limonade en een gesprekje
  • Van alle diensten worden opnames gemaakt die u de volgende dag al kunt beluisteren op de website

Gelieve telefoons uit zetten tijdens de dienst

Diensten en activiteiten

  • Vrijdag 22 februari  om 15.30 u. is er weer een korte dienst bij verpleeghuis de wheehof in Goor

Zondag 24 februari

Thema: “Ik Alleen Ben Overgebleven”

Bijbellezing:  1 Koningen 19:9-18, Romeinen 11:1-5

Laat de kinderen tot Mij komen!

Ook bij ons zijn de kinderen belangrijke gasten

De kinderen  mogen eerst samen met de ouders mee naar de dienst. .

Voordat de preek begint is er de mogelijkheid om met de kinderen naar een andere ruimte te gaan, waar ze kunnen luisteren naar een bijbelverhaal en een werkje maken.

Natuurlijk is er ook drinken en wat lekkers!

a

lena knippie