Welkom

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 u. een eredienst in het gebouw     “de Borgh “  aan de Pastoriestraat 3, 7471 CT in Goor                                         
Vaste predikant is van de RBT is ds. Jan Bakker

Op iedere eerste zondag van de maand vieren wij met elkaar de  Heilig Avondmaal,  een ieder die in Jezus gelooft en Hem  volgt,     is welkom om met ons mee te vieren

Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling 

Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking 

Na iedere dienst kunt u nog even nablijven voor een nadere kennismaking of een gesprek en is er koffie, thee of limonade

 

Laat de kinderen tot Mij komen..!

Ook bij ons zijn de kinderen belangrijke gasten. Ze mogen eerst samen met de ouders mee naar de dienst. Voordat de preek begint is er de mogelijkheid om met de kinderen naar een andere ruimte te gaan, waar ze kunnen luisteren naar een Bijbelverhaal en een werkje maken. Natuurlijk is er ook drinken en wat lekkers!

We zien jullie graag op de zondagschool!

Zondag 25 augustus

Gastspreker:  Frank Spee

Bijbellezing: Romeinen 1:16-32
Thema: “De liefde en toorn van God”

                                               

Diensten & Actviteiten

  • Op zondag 1 september vieren wij het Heilig Avondmaal
  • Op vrijdag 23 aug. is er om 15.30 u. een korte dienst voor de bewoners in het verpleeghuis “de Wheehof” in Goor
  • De Bijbelstudiebijeenkomsten  starten weer op 10 & 11 september in Borne & Goor
 
 

                     De RBT is een                                           ANBI erkende instelling