Welkom

Van harte welkom  op de site van onze gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Twente  (RBT)

Via deze site kun je een indruk krijgen van onze zondagse vieringen rondom het Woord van God. Ook houden wij je op de hoogte van de actualiteiten en doordeweekse activiteiten . Je kunt ook lezen over wie we zijn en  ontdekken waar wij in geloven . Als je vragen hebt neem dan graag contact met ons op!

Wij zijn dankbaar dat we weer erediensten kunnen houden. Om ieders veiligheid te garanderen, hebben we strikte voorzorgsmaatregelen genomen (zie hieronder).

Aarzel niet om te komen. Laat u de zegen van de zondagse eredienst niet ontnemen, door wat, of wie, dan ook. De ruimte is zo ingericht zodat aan de eisen van onderlinge afstand wordt voldaan. Iedere bezoeker krijgt door de koster(s) een zitplaats toegewezen. Zij die bij elkaar wonen kunnen ook naast elkaar zitten.

Wilt u erbij zijn?   Dan graag vooraf aanmelden via de website!  (Zie hieronder) U hoort dan of er voldoende plaats is om u te ontvangen!

Van harte welkom in onze gemeente!

Zondag 1 aug. Paul van Alphen

Thema nog niet bekend

Diensten in augustus

 • zondag 8 aug. ds. Jan Bakker
 • zondag 15 aug. Paul van Alphen
 • zondag 22 aug. ds. Jan Bakker
 • zondag 29 aug. Roelof Weerstand

Elke zondag om 10 u. wordt er een eredienst gehouden in de Borgh, Pastoriestraat 3 Goor.

(De samenkomsten vinden plaats conform de richtlijnen van de RIVM, waarbij een beperkt aantal personen aanwezig mogen zijn). 

 • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker   
 • Incidenteel worden er gastsprekers uitgenodigd
 • Wij lezen vanuit de Herziene Statenvertaling 
 • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit Johannes de Heer en Opwekking 

Let op: Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst en wij houden nog geen avondmaal

Een geluidsopname van de preek wordt later op de dag op de website geplaatst. ( Zie verder de pagina “Preken”)

Collecte: Er wordt geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken ? 

Het bankrekeningnummer van de RBT is:

NL69 RABO 0300 0785 95                                                                        t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

De RBT is een erkende ANBI instelling, uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar

AANMELDEN

U kunt zich online aanmelden via de inschrijfformulier hiernaast. Online aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond voor de dienst.  U hoort zo spoedig mogelijk van ons of er een plek voor u is.

Wilt u zaterdag of zelfs zondagochtend vroeg nog aanmelden? Dan kunt u het beste even bellen. (Zie onderaan de nieuwsbrief)

Let op: Per samenkomst wordt genoteerd wie er aanwezig zijn, die gegevens bewaren we enkele weken omdat de overheid dit van ons vraagt . Hier zullen we vertrouwelijk mee omgaan.

Voorzorgsmaatregelen bij erediensten

  • Bij binnenkomst wast u uitvoerig uw handen of u reinigt uw handen met de vloeistof die bij de ingang in de hal staat, (of nog beter, neem zelf een flesje reinigingsvloeistof mee) 
  • De kapstok mag niet gebruikt worden, neem uw jas mee naar uw zitplaats
  • Na binnenkomst neemt u uw plaats in en u gaat daarna niet meer rondlopen
  • Verplaats nooit zelf stoelen of tafels.  Ze zijn zo opgesteld zodat we de tussenruimte van tenminste 1,5 meter kunnen handhaven
  • Zij die in hetzelfde huis wonen kunnen in de zaal wel direct naast elkaar zitten, in de opstelling is hier rekening mee gehouden
  • De zaaldeuren en de bovenramen zullen open staan om zo veel mogelijk ventilatie toe te laten
  • Zing  niet uit volle borst, u kunt de liederen zachtjes voor uzelf zingen, of meelezen, of neuriën, doe dit recht voor u uit en niet in de richting van anderen
  • Probeer toiletgebruik zo veel mogelijk voor en na de dienst thuis te doen, als het echt moet, dan kan het ook in de Borgh
  • Na de dienst blijven we niet achter in de zaal om na te praten
  • Per samenkomst wordt genoteerd wie aanwezig zijn, die gegevens bewaren we enkele weken, dit is omdat de overheid dit van ons vraagt, hier zullen we vertrouwelijk mee omgaan

Tenslotte,  blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden). (advies RIVM)

Misschien lijken al deze maatregelen wat zwaar maar we willen graag in een veilige omgeving de onderlinge gemeenschap ervaren. Het is daarom erg belangrijk dat ieder die komt zich vervolgens ook altijd precies aan de richtlijnen houdt.

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek. De RBT komt voort uit het gedachtegoed van een zeer grote internationale kerkelijke stroming, de “Reformed Baptist Church”. In veel andere landen bestaat dit kerkgenootschap al zeer lange tijd. In Nederland is  dit vanaf 2013 ook gestart, aangezien daar een groeiende behoefte aan was.

Onze gemeente is op 2 november 2014 van start gegaan.  Sinds die zondag is er iedere zondag een dienst gehouden met een langzaam groeiend en trouw ledental tot ongeveer 50 personen.  Sinds de oprichting is ds. Jan Bakker uit Goor de vaste predikant. Twee zondagen in de maand is er een gastspreker. Vaak is dat een voorganger vanuit één van de twee andere Reformatorische Baptistengemeentes in Nederland, in Overberg en in Urk, waarmee nauwe banden onderhouden worden. 

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. In de zondagse erediensten staat dat ook steeds centraal. Op deze site kun je daar meer over lezen. 

Naast de zondagse erediensten zijn er twee Bijbelstudie-groepen  in Goor en één in  Borne. Deze bijeenkomsten worden, om de andere week, in een huiskamer gehouden. Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom. 

Voor meer informatie over de diensten en activiteiten zie ‘Nieuwsbrief’  Als je vragen hebt, neemt  dan gerust contact met ons op!