Welkom

Van harte welkom  op de site van onze gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Twente  (RBT)

Via deze site kun je een indruk krijgen van onze zondagse vieringen rondom het Woord van God. Ook houden wij je op de hoogte van de actualiteiten en doordeweekse activiteiten . Je kunt ook lezen over wie we zijn en  ontdekken waar wij in geloven . Als je vragen hebt neem dan graag contact met ons op!

 • Het dragen van een mondkapje in het gebouw de Borgh, is niet langer verplicht
 • Het houden van een onderlinge afstand van 1,5 meter is ook niet langer verplicht, maar in sommige gevallen wel verstandig
 • De pompjes met reinigingsvloeistof blijven voorlopig bij de ingang van het gebouw staan voor wie die wil gebruiken

 • Gasten hoeven vooraf geen plek meer te reserveren, zij zijn altijd welkom, bij al onze activiteiten!

De erediensten worden gehouden op zondagmorgen  om 10.00 u.  in het gebouw “de Borgh” aan de Pastoriestraat 3, 7471 CT in GOOR.

 • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

 • Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling

 • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking

 • Er is iedere zondag koffie na de dienst

 • Iedere zondag wordt er een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via de website

                                                           Zondag 22 mei  Roelof Weerstand

                                                  “De Noodzaak van Wedergeboorte”   Joh. 3:1-8

Erediensten

Bijbelstudies

 • donderdag 26 mei, HEMELVAARTSDAG, Paulus van Alphen
 • zondag 29 mei:  Wim Abrahamse
 • zondag 5 juni , PINKSTEREN & H. A , ds. Jan Bakker
 • zondag 12 juni, Kees van Kralingen
 • zonrdag 19  juni, Frank Spee
 • zondag 26 juni,  ds. Jan Bakker
 •  

De Bijbelstudiebijeenkomsten zijn weer begonnen!

U kunt kiezen of u ’s morgens of  ’s avonds aan de studie wilt deel nemen , er wordt in de ochtend en avond dezelfde lesstof behandeld.

 • De  ochtendbijeenkomst is op woendag 11 mei van 9.30 u. tot 11.30 u. 
 • De avondbijeenkomst is op woensdag 18 mei van 19.30 u. tot 21.30 u.  

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek. De RBT komt voort uit het gedachtegoed van een zeer grote internationale kerkelijke stroming, de “Reformed Baptist Church”. In veel andere landen bestaat dit kerkgenootschap al zeer lange tijd. In Nederland is  dit vanaf 2013 ook gestart, aangezien daar een groeiende behoefte aan was.

Onze gemeente is op 2 november 2014 van start gegaan.  Sinds die zondag is er iedere zondag een dienst gehouden met een langzaam groeiend en trouw ledental tot ongeveer 50 personen.  Sinds de oprichting is ds. Jan Bakker uit Goor de vaste predikant. Twee zondagen in de maand is er een gastspreker. Vaak is dat een voorganger vanuit één van de twee andere Reformatorische Baptistengemeentes in Nederland, in Overberg en in Urk, waarmee nauwe banden onderhouden worden. 

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. In de zondagse erediensten staat dat ook steeds centraal. Op deze site kun je daar meer over lezen. 

Naast de zondagse erediensten is er een  Bijbelstudie-groep  in Goor. Deze bijeenkomsten worden, om de andere week, in een huiskamer gehouden. Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom. 

Voor meer informatie over de diensten en activiteiten zie ‘Nieuwsbrief’  Als je vragen hebt, neemt  dan gerust contact met ons op!

Het bankrekeningnummer van de RBT is:

NL69 RABO 0300 0785 95     t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

De RBT is een erkende ANBI instelling, uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar