Welkom

Van harte welkom  op de site van onze gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Twente  (RBT)

Via deze site  houden wij je op de hoogte van de actualiteiten en doordeweekse activiteiten . Je kunt ook lezen over wie we zijn en  ontdekken waar wij in geloven . Als je vragen hebt neem dan graag contact met ons op! 

 De erediensten op de zondagmorgen  zijn komen te vervallen. Dit betekent niet dat het geestelijk werk, waar we toe geroepen zijn, zal stoppen. De wekelijkse Bijbelstudiebijeenkomsten en ook de diensten bij het verpleeghuis in Goor zullen voor onbepaalde tijd door gaan. Ook de pastorale zorg voor al onze huidige gemeenteleden zal gewoon door gaan!

             Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Efeze 1:3

Bijbelstudiebijeenkomsten

U bent van harte welkom om de Bijbelstudiebijeenkomsten te bezoeken. Er zijn twee groepen, de ene komt op een ochtend bijelkaar, de andere op een avond. Aan het begin van de bijeenkomst drinken we een kopje koffie, waarna we beginnen met gebed en lezing van het betreffende Bijbelgedeelte.

De ochtendbijeenkomst, vanaf 9.30 u.  is op  28 februari

De avondbijeenkomst, vanaf 19.30 u. is  op:  8 maart

Ook als u niet eerder hebt deelgenomen bent u van harte welkom. Geef u dan even op via de website of telefonisch. De gastvrouwen kunnen daar dan rekening mee houden.

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is een regionale  gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek.

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. 

 Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom.  Voor meer informatie over de activiteiten zie ‘Nieuwsbrief’  Of heb je vragen?  Neem  dan gerust contact met ons op!