Welkom

 

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is op zondag 2 november 2014 van start gegaan.  Sinds die zondag is er iedere zondag een dienst gehouden met een langzaam groeiend en trouw ledental tot ongeveer 50 personen.  Sinds de oprichting is ds. Jan Bakker uit Goor de vaste predikant. Eén zondag in de maand is er een gastspreker. Vaak is dat een voorganger vanuit één van de twee andere Reformatorische Baptistengemeentes in Nederland, in Overberg en in Urk, waarmee nauwe banden onderhouden worden. 

Naast de zondagse erediensten zijn er twee Bijbelstudiegroepen  in Goor en één in  Borne. Deze bijeenkomsten worden, om de andere week, in een huiskamer gehouden. Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom. ( zie ook Bijbelstudies)

De RBT is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek. De RBT komt voort uit het gedachtegoed van een zeer grote internationale kerkelijke stroming, de “Reformed Baptist Church”. In veel andere landen bestaat dit kerkgenootschap al zeer lange tijd. In Nederland is  dit vanaf 2013 ook gestart, aangezien daar een groeiende behoefte aan was.

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. In de zondagse erediensten staat dat ook steeds centraal. 

Op deze site kun je  meer over lezen.  Als je vragen hebt, neemt  dan gerust contact met ons op!

                                    De RBT is een ANBI erkende instelling

Diensten & Activiteiten

Zondag 15 december
3e Adventszondag
Gastspreker Kees van Kralingen Thema: Nog niet bekend
  • Iedere zondagmorgen is er om 10.00 u. een eredienst  in  “de Borgh “  aan de Pastoriestraat 3, 7471 CT in Goor.  Vaste predikant is van de RBT is ds. Jan Bakker
  • Op iedere eerste zondag van de maand vieren wij met elkaar de  Heilig Avondmaal,  een ieder die in Jezus gelooft en Hem  volgt, is welkom om met ons mee te vieren
  • Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling 
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit Johannes de Heer en Opwekking 
  • Na iedere dienst kunt u nog even nablijven voor een nadere kennismaking of een gesprek en is er koffie, thee of limonade
  • Ook bij ons zijn de kinderen belangrijke gasten. Ze mogen eerst samen met de ouders mee naar de dienst. Voordat de preek begint is er de mogelijkheid om naar een andere ruimte te gaan voor een kinderprogramma

Diensten & Aktiviteiten in december

  • Zondag 22 december   4e Adventszondag
  • Woensdag 25 december Kerstdienst
  • Zondag 29 december   Reguliere dienst                                                   Gastspreker Alexander Roks
  • Dinsdag 31 december (om 17.00 uur!) Oudejaarsdienst  

Diensten in het verpleeghuis “De Wheehof” in Goor .  Op vrijdag 13 en 27 december is er om 15.30 u. een korte dienst voor de bewoners, vrijwilligers en hun gasten.