Welkom

Van harte welkom  op de site van onze gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Twente  (RBT)

Via deze site kun je een indruk krijgen van onze zondagse vieringen rondom het Woord van God. Ook houden wij je op de hoogte van de actualiteiten en doordeweekse activiteiten . Je kunt ook lezen over wie we zijn en  ontdekken waar wij in geloven . Als je vragen hebt neem dan graag contact met ons op!

Erediensten

“Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.  Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen”.   Openbaring 3:10-11

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 u. een eredienst in het gebouw “de Borgh” aan de Pastoriestraat 3, 7471CT in GOOR.

 • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

 • Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling

 • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking.

Zondag 5 december 2e Advent

Kees van Kralingen

“Mijn toevlucht”  Psalm 11 en Joh.14 : 5-9

 

Diensten in december

 • 12 december ds. Jan Bakker 3e Advent
 • 19 december Wim Arahamse 4e Advent
 •  25 december  (zaterdag) ds. Jan Bakker Kerst
 • 26 december   Roelof Weerstand
 • 31 december  (vrijdag )17:00 u.                                                                 ds. Jan Bakker Oudejaarsdienst

De overheid heeft de regels en adviezen m.b.t tot de coronapandemie verder verscherpt. Helaas betekent dit dat wij als RBT onze corona-regels ook verder zullen moeten aanscherpen.

Als bestuur hebben wij besloten om voor onbepaalde tijd, de volgende aanscherpingen door te voeren:     

 • Als u een dienst wilt bijwonen, dan geeft u zich op, u ontvangt vanzelf een uitnodiging of we laten u weten dat er geen plek meer is. Het aanmeldsysteem voldoet aan de privacyregels

 • Binnen het gebouw “de Borgh” draagt iedereen een mondkapje; wanneer u in de kerkzaal gaat zitten, mag het mondkapje weer af

 • Bij binnenkomst staan er pompjes om uw handen te reinigen

 • In de kerkzaal worden de stoelen op 1.50 mtr. van elkaar gezet, alleen personen uit hetzelfde gezin kunnen direct naast elkaar zitten, u mag zelf geen stoelen verplaatsen

 • Wij schudden geen handen, een begroeting met de elleboog of vuist kan wel

 • Wij zingen samen, maar op een bescheiden volume

 • Er wordt altijd gezorgd voor goede ventilatie

 • Er is geen koffie na de dienst

 

Aanmelden

Per samenkomst wordt genoteerd wie er aanwezig zijn, die gegevens bewaren we enkele weken om zo nodig te kunnen aangeven wie, wanneer aanwezig zijn geweest, hier zullen we vertrouwelijk mee omgaan

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek. De RBT komt voort uit het gedachtegoed van een zeer grote internationale kerkelijke stroming, de “Reformed Baptist Church”. In veel andere landen bestaat dit kerkgenootschap al zeer lange tijd. In Nederland is  dit vanaf 2013 ook gestart, aangezien daar een groeiende behoefte aan was.

Onze gemeente is op 2 november 2014 van start gegaan.  Sinds die zondag is er iedere zondag een dienst gehouden met een langzaam groeiend en trouw ledental tot ongeveer 50 personen.  Sinds de oprichting is ds. Jan Bakker uit Goor de vaste predikant. Twee zondagen in de maand is er een gastspreker. Vaak is dat een voorganger vanuit één van de twee andere Reformatorische Baptistengemeentes in Nederland, in Overberg en in Urk, waarmee nauwe banden onderhouden worden. 

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. In de zondagse erediensten staat dat ook steeds centraal. Op deze site kun je daar meer over lezen. 

Naast de zondagse erediensten is er een  Bijbelstudie-groep  in Goor. Deze bijeenkomsten worden, om de andere week, in een huiskamer gehouden. Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom. 

Voor meer informatie over de diensten en activiteiten zie ‘Nieuwsbrief’  Als je vragen hebt, neemt  dan gerust contact met ons op!

Het bankrekeningnummer van de RBT is:

NL69 RABO 0300 0785 95     t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

De RBT is een erkende ANBI instelling, uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar