Welkom

Van harte welkom  op de site van onze gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Twente  (RBT)

Via deze site kun je een indruk krijgen van onze zondagse vieringen rondom het Woord van God. Ook houden wij je op de hoogte van de actualiteiten en doordeweekse activiteiten . Je kunt ook lezen over wie we zijn en  ontdekken waar wij in geloven . Als je vragen hebt neem dan graag contact met ons op!

Erediensten & Bijbelstudies

Elke zondag om 10 u. wordt er een eredienst gehouden in de Borgh, Pastoriestraat 3 Goor.

Het  eerste  zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal.

Een ieder die kan getuigen dat de Here Jezus Christus zijn zaligmaker is, is welkom om hieraan deel te nemen. (Voor wie  liever uit een individuele bekertje wil drinken is dat mogelijk. Graag van tevoren opgeven. Dan zorgen wij daarvoor)

  •  Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker   
  • Incidenteel worden er gastsprekers uitgenodigd
  • Wij lezen vanuit de Herziene Statenvertaling 
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit Johannes de Heer en Opwekking 

Een geluidsopname van de preek wordt later op de dag op de website geplaatst.

Zondag 24 oktober Roelof Weerstand

"Een Bovennatuurlijke Geboorte" Johannes 1:1-18

Diensten in oktober en november

  • 31 oktober ds. Jan Bakker (Let op : viering Heilig Avondmaal)
  • 7 november Alexander Roks 
  • 14 november ds. Jan Bakker
  • 21 november Frank Spee
  • 28 november ds. Jan Bakker 1e Advent

De Bijbelstudie bijeenkomsten starten op woensdagmorgen 6 oktober  va. 9.30 u. en op woensdagavond 13 oktober va.19.30 u.

Bij de ochtend- en de avondbijeenkomst wordt dan steeds dezelfde lesstof behandeld. De beide studiebijeenkomsten zijn in GOOR aan huis. De Bijbelstudiegroep in Borne is komen te vervallen. 

Graag contact met ons opnemen als u voor het eerst de Bijbelstudie wil bijwonen, dan geven wij het locatie aan u door! 

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek. De RBT komt voort uit het gedachtegoed van een zeer grote internationale kerkelijke stroming, de “Reformed Baptist Church”. In veel andere landen bestaat dit kerkgenootschap al zeer lange tijd. In Nederland is  dit vanaf 2013 ook gestart, aangezien daar een groeiende behoefte aan was.

Onze gemeente is op 2 november 2014 van start gegaan.  Sinds die zondag is er iedere zondag een dienst gehouden met een langzaam groeiend en trouw ledental tot ongeveer 50 personen.  Sinds de oprichting is ds. Jan Bakker uit Goor de vaste predikant. Twee zondagen in de maand is er een gastspreker. Vaak is dat een voorganger vanuit één van de twee andere Reformatorische Baptistengemeentes in Nederland, in Overberg en in Urk, waarmee nauwe banden onderhouden worden. 

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. In de zondagse erediensten staat dat ook steeds centraal. Op deze site kun je daar meer over lezen. 

Naast de zondagse erediensten is er een  Bijbelstudie-groep  in Goor. Deze bijeenkomsten worden, om de andere week, in een huiskamer gehouden. Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom. 

Voor meer informatie over de diensten en activiteiten zie ‘Nieuwsbrief’  Als je vragen hebt, neemt  dan gerust contact met ons op!

Het bankrekeningnummer van de RBT is:

NL69 RABO 0300 0785 95     t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

De RBT is een erkende ANBI instelling, uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar