Welkom

Van harte welkom  op de site van onze gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Twente  (RBT) !!

Via deze site kun je een indruk krijgen van onze zondagse vieringen rondom het Woord van God.  Ook houden wij je op de hoogte van de actualiteiten en doordeweekse activiteiten.  Je kunt ook lezen over wie we zijn en  ontdekken waar wij in geloven . Als je vragen hebt neem dan graag contact met ons op!

Corona-Crisis in Nederland

Vanwege de corona virus zijn alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni .

Wat betekent dit voor ons als RBT ?  Tot 1 juni zijn de erediensten, de Bijbelstudie bijeenkomsten en de diensten bij verpleeghuis “De Wheehof” stilgelegd . We zullen ook af moeten wachten hoe dan de situatie is.  

Overdenking: Regelmatig wordt er een korte stukje op de website geplaatst ter bemoediging.  (Zie ook overdenking) 

Bijbelstudiebijeenkomsten: Eventueel kunnen we in de maanden juli en augustus de Bijbelstudie bijeenkomsten inhalen .

Blijf rustig:  Het is goed mogelijk dat ook sommigen van ons door dit virus getroffen zullen worden. Als gelovigen hebben we wat dat betreft geen enkel voorrecht boven andere mensen. Wel hebben wij een Helper en Herder die ons in alle dingen altijd nabij is. Lees in dat opzicht  elke zin en ieder woord in Psalm 23. Er is geen reden voor onrust of paniek. Wel voor bezinning en geloof.

Tenslotte: Probeer de komende weken zo veel mogelijk de instructies van de overheid te volgen. Blijf thuis en bid en geloof!

ds. Jan Bakker

Eredienst Online!

Als bestuur hebben we besloten om te proberen om op een wat andere manier erediensten te houden. Zo kunnen ook de afspraken met gastsprekers doorgang vinden.

Elke zondag om 10 u. wordt een dienst gehouden in besloten kring met maximaal 6 personen.   Van de dienst zullen dan video opnames gemaakt worden. Deze worden na afloop van de dienst op de website en op You Tube geplaatst. Op z’n vroegst zal de dienst in de loop van de middag beschikbaar zijn. ( Zie verder de pagina “Eredienst Online)

Tijdens het zingen in de dienst komt de liedtekst in beeld te staan zodat u thuis mee kunt zingen.

Zondag 31 mei  Pinksteren.  “Waar Het Hart van Vol is ” Handelingen 2:1-12, Efeze 5:18-20

Deze dienst is al beschikbaar via onze website.

 ( Zie ” EREDIENST ONLINE” )

Liturgie 31 mei

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek. De RBT komt voort uit het gedachtegoed van een zeer grote internationale kerkelijke stroming, de “Reformed Baptist Church”. In veel andere landen bestaat dit kerkgenootschap al zeer lange tijd. In Nederland is  dit vanaf 2013 ook gestart, aangezien daar een groeiende behoefte aan was.

Onze gemeente is op 2 november 2014 van start gegaan.  Sinds die zondag is er iedere zondag een dienst gehouden met een langzaam groeiend en trouw ledental tot ongeveer 50 personen.  Sinds de oprichting is ds. Jan Bakker uit Goor de vaste predikant. Eén zondag in de maand is er een gastspreker. Vaak is dat een voorganger vanuit één van de twee andere Reformatorische Baptistengemeentes in Nederland, in Overberg en in Urk, waarmee nauwe banden onderhouden worden. 

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. In de zondagse erediensten staat dat ook steeds centraal. Op deze site kun je daar meer over lezen. 

Naast de zondagse erediensten zijn er twee Bijbelstudie-groepen  in Goor en één in  Borne. Deze bijeenkomsten worden, om de andere week, in een huiskamer gehouden. Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom. 

Voor meer informatie over de diensten en activiteiten zie ‘Nieuwsbrief’  Als je vragen hebt, neemt  dan gerust contact met ons op!