Welkom

Van harte welkom  op de site van onze gemeente, de Reformatorische Baptistengemeente Twente  (RBT) !!

Via deze site kun je een indruk krijgen van onze zondagse vieringen rondom het Woord van God.  Ook houden wij je op de hoogte van de actualiteiten en doordeweekse activiteiten.  Je kunt ook lezen over wie we zijn en  ontdekken waar wij in geloven . Als je vragen hebt neem dan graag contact met ons op!

Onze erediensten vanaf juli:

In onze nieuwsbrief van juni heeft u het onderstaande al kunnen lezen:
“De huidige situatie waarbij diensten via livestream of YouTube worden uitgezonden is een goede oplossing, maar mag nooit de normale situatie worden. De Gemeente komt fysiek bij elkaar om de Bijbel te lezen, om het Heilig Avondmaal te vieren, en om te bidden en te zingen tot eer van onze God. Daar streven wij ook naar, daar moeten we weer naar terug” 

Hoe gaan we dit nu doen?

Vanaf 1 juli stellen we de zondagse samenkomsten weer open voor alle gemeenteleden tot een maximum van 30 personen.  Daarbij hebben we ook een aantal maatregelen getroffen zodat we in een veilige omgeving weer bij elkaar kunnen komen (Zie hieronder).

Dit betekent dat u vanaf zondag 5 juli weer de diensten in de Borgh kunt bijwonen, voor wie dit wil en kan en durft.

Wilt u erbij zijn? Dan graag via de website vooraf melden! U hoort dan of er voldoende plaats is om u te ontvangen!

We hebben er ook begrip voor als sommige gemeenteleden, daar liever nog even mee wachten, en als zij zolang de videodiensten blijven volgen. Om deze reden zullen we ook in juli en augustus nog even doorgaan met het maken van video-opnames van de diensten. (zie  hiernaast)

Fysiek of online,  van harte welkom in onze gemeente!

Eredienst Online!

Elke zondag om 10 u. wordt een dienst gehouden . Van de dienst worden er video-opnames gemaakt die later op de dag op internet geplaatst worden.  ( Zie verder de pagina “Eredienst Online”)

Dienst Zondag 9 augustus   Gastspreker Frank Spee

“De Boodschap van een Gekruisigde Christus”  1 Korinthe 1:17-25

Liturgie 9 aug

Diensten in augustus

Hierbij een overzicht voor de komende maand

Diensten in augustus

Voorzorgsmaatregelen bij erediensten

 • Gasten moeten zich altijd via de website vooraf melden, u hoort dan of er voldoende plaats is om u te ontvangen!!

 •  Bij binnenkomst wast u uitvoerig uw handen of u reinigt uw handen met de vloeistof die bij de ingang in de hal staat (of nog beter neem zelf een flesje reinigingsvloeistof mee ) 
  ⦁ Na binnenkomst neemt u uw plaats in en u gaat daarna niet meer rondlopen, ook niet tijdens de dienst
  ⦁ De stoelen en tafels in de zaal zijn zo opgesteld zodat wij de tussenruimte van tenminste 1,5 mtr. kunnen handhaven
  ⦁ Zij die in hetzelfde huis wonen kunnen in de zaal direct naast elkaar zitten, in de opstelling is hier rekening mee gehouden, u verplaatst dus nooit zelf stoelen of tafels!
  ⦁ De zaaldeuren en de bovenramen zullen open staan om zo veel mogelijk ventilatie toe te laten
  ⦁ Er wordt tijdens de dienst geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken
  ⦁ Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst, en vieren we nog geen Avondmaal
  ⦁ We zullen wel liederen zingen maar wij doen dit ingehouden en nooit in de richting van anderen
  ⦁ Probeer toiletgebruik zo veel mogelijk voor en na de dienst thuis te doen, als het echt moet, dan kan het ook in de Borgh
  ⦁ As u met anderen, die niet bij uw huishouden horen, in één auto komt, wilt u dan tenminste in de auto een mondkapje dragen
  ⦁ Na de dienst blijven we niet achter in de zaal om na te praten
  ⦁ Per samenkomst wordt genoteerd wie aanwezig zijn, die gegevens bewaren we enkele weken, dit is omdat de overheid dit van ons vraagt, hier zullen we vertrouwelijk mee omgaan

Tenslotte,  blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden). (advies RIVM)

Misschien lijken al deze maatregelen wat zwaar maar we willen graag in een veilige omgeving weer de onderlinge gemeenschap ervaren. Het is daarom erg belangrijk dat ieder die komt zich vervolgens ook altijd precies aan de richtlijnen houdt.

De Reformatorische Baptistengemeente Twente (RBT) is een regionale kerkelijke gemeente die zich met name richt op belangstellenden in Overijssel en de Achterhoek. De RBT komt voort uit het gedachtegoed van een zeer grote internationale kerkelijke stroming, de “Reformed Baptist Church”. In veel andere landen bestaat dit kerkgenootschap al zeer lange tijd. In Nederland is  dit vanaf 2013 ook gestart, aangezien daar een groeiende behoefte aan was.

Onze gemeente is op 2 november 2014 van start gegaan.  Sinds die zondag is er iedere zondag een dienst gehouden met een langzaam groeiend en trouw ledental tot ongeveer 50 personen.  Sinds de oprichting is ds. Jan Bakker uit Goor de vaste predikant. Eén zondag in de maand is er een gastspreker. Vaak is dat een voorganger vanuit één van de twee andere Reformatorische Baptistengemeentes in Nederland, in Overberg en in Urk, waarmee nauwe banden onderhouden worden. 

De nadruk bij Reformatorische Baptistengemeentes ligt op een Bijbelverklarende prediking en Bijbelstudie waarbij de Bijbel wordt gezien als de enige bron van gezag, als het Woord van God. In de zondagse erediensten staat dat ook steeds centraal. Op deze site kun je daar meer over lezen. 

Naast de zondagse erediensten zijn er twee Bijbelstudie-groepen  in Goor en één in  Borne. Deze bijeenkomsten worden, om de andere week, in een huiskamer gehouden. Alle activiteiten zijn openbaar, iedereen is daar welkom. 

Voor meer informatie over de diensten en activiteiten zie ‘Nieuwsbrief’  Als je vragen hebt, neemt  dan gerust contact met ons op!