Bijbelstudies

De RBT studies over “Romeinen” worden om de andere week in een huiskamer gehouden.

U bent welkom bij onze Bijbelstudiebijeenkomsten. Dat geldt voor de bezoekers van het afgelopen seizoen maar zeker ook voor nieuwe deelnemers.

Wij lezen uit de “Herziene Statenvertaling” (HSV), maar de NBG of een andere goede vertaling kunt u ook gebruiken. Voorafgaand aan de studie krijgt
u via de mail een korte inleiding toegestuurd. Eventueel kunt u een pen en notitieschriftje meenemen om iets op te schrijven.

We beginnen meestal met een kopje koffie of thee. Er is ook altijd gelegenheid om vragen te stellen, ook tijdens de studie. Als u voor het eerst komt, wilt u zich dan even opgeven via de telefoon of website. Dan krijgt u ook informatie over de locatie.

Onderstaand de data voor oktober!

RBT kring 1 in Borne:
op dinsdagavond 8 + 22 okt. om 19.30 u.
RBT kring 2 in Goor:
op woensdagmorgen 9 + 23 okt. om 9.30
RBT kring 3 in Goor:
op woensdagavond 9 + 23 okt. om 19.30

Inleiding Bijbelstudie Dinsdag 8 en Woensdag 9 oktober

Romeinen 8:1-17. Thema: “Het Werk van de Heilige Geest”

Paulus zegt niet alleen dat wie één is met de Here Jezus Christus, niet meer veroordeeld wordt. Maar ook dat voor hem of haar een nieuwe wet geldt: de wet van de Heilige Geest, de wet van het leven. We zijn verlost van de wet van de zonde. Jezus heeft het oordeel van de HERE over onze zonde gedragen: onze zondige natuur is aan het kruis geslagen. God heeft Jezus voor ons tot zonde gemaakt. In onze plaats. Nu kunnen we door Jezus de Heilige Geest in zijn vernieuwende kracht ontvangen. Daardoor wordt een leven naar Gods wil mogelijk. We kunnen niet naar de zonden en het “vlees” blijven leven. De gezindheid van het vlees leeft niet meer in ons als we vol zijn van de Heilige Geest. We zijn bevrijd van onze gebondenheid aan de zonde en nu verbonden met God! We zijn kind van de Vader geworden. Nu komt het aan op het dienen van Hem. Wanneer Christus door zijn Geest in ons is, betekent dat een breuk met de zondige wereld. Dan leven we in en uit de gerechtigheid die we hebben gekregen. We leven dan ook met grote beloften voor de toekomst.

Maar we kunnen tòch nog vleselijk leven. God heeft ons niet als computers geprogrammeerd. Hij wil dat we vrijwillig kiezen. Onze manier van leven: ons denken, spreken en doen, laat zien in hoeverre we werkelijk leven vanuit de Geest. Geven we tòch de zonden en ons ‘vlees’ de ruimte, dan betekent dat de dood voor het werk van de Geest in ons. Maar als we vol zijn van de Heilige Geest, dan is dat juist de doodsteek voor de zonde in ons. Dan leven we als zonen en dochters van God, we genieten daar in met volle teugen van. Een slaaf leeft in angst, is geen erfgenaam en geen familie van zijn eigenaar. Maar zonen en dochters van God die de Heilige Geest ontvangen hebben, zijn ook erfgenamen, en leven in een diepe, persoonlijke relatie met God.

Onze positie maakt ons tot erfgenamen van God en Jezus. We krijgen in Christus veel zegeningen, maar ook vervolgingen en haat van de wereld. Wanneer we door de Geest leven, zullen we ook delen in zijn lijden. Maar dat lijden zullen we met zijn hulp blijmoedig kunnen dragen.