Bijbelstudies

Bijbelstudie bijeenkomsten

De Bijbelstudies zijn gedurende de maanden juli, augustus en september stilgezet.

U kunt  kiezen of u ’s morgens of ’s avonds aan de studie wilt deelnemen, er wordt in de ochtend en avond dezelfde lesstof behandeld. 

We beginnen iedere bijeenkomst altijd met een kopje koffie of thee. 

We zijn bezig met het overdenken van de brief van Paulus aan de Filippenzen.                Een ieder die belangstelling heeft voor een vers voor vers Bijbelstudie van deze brief is van harte welkom!

Als u niet eerder geweest bent, geeft u zich dan even op via de website . U ontvangt dan vooraf informatie over het te behandelen gedeelte en de locatie. 

Bijbelstudie 11  & 18 mei 

Lees Filippenzen 1:12-26 ; Thema  ” Het Nut van Tegenslag” 

Paulus zit in de gevangenis als gevolg van zijn evangelieprediking. Schrijft hij nu over de slechte omstandigheden daar? Of over zijn aftakelende gezondheid? Niets laat hij daarover los. Ja toch. Hij heeft veel meegemaakt, schrijft hij. Maar er klinkt dankbaarheid door in die opmerking. Want hij heeft ontdekt dat hij in de gevangenis meer voor de HERE kunnen betekenen dan daarbuiten. Mensen die hij anders niet had kunnen bereiken, hebben nu het evangelie gehoord. Ook zijn de christenen in Filippi bemoedigd. Ze zagen hoe de Heilige Geest hen juist in verdrukking kracht geeft. 

In het leven van ons christenen en van de gemeente hebben de omstandigheden nooit het laatste woord. Voor Paulus is de tegenslag niet het belangrijkste, maar de evangelieprediking! Wie beseft dat de HERE de mensen eeuwig leven wil geven, wil dat niet voor zichzelf houden en hangt niet meer krampachtig aan dit leven. Wie leeft uit de blijdschap die God geeft, leeft om het Evangelie te delen, ongeacht wat anderen daarvan vinden. Leven we uit de blijdschap over de toekomst die de HERE ons heeft bereid, dan kunnen we de Blijde Boodschap niet voor onszelf houden. Want onze blijdschap verliezen wij niet: die ligt immers in God. Maar het zou zo mooi zijn als ook onze ongelovige naaste die blijdschap leert kennen.   

Het is Paulus er alleen maar om te doen dat het evangelie van Jezus verkondigd wordt. En daarbij is hij er zeker van dat zijn lijden niet zal uitlopen op ondergang, maar op redding. Dat kan vrijlating uit de gevangenschap zijn. Maar mocht zijn proces uitlopen op zijn dood, dan weet Paulus dat God hem bij Zich thuis zal halen. Hij weet zich in alles afhankelijk van de gebeden van de Filippenzen en van de hulp van de Heilige Geest. Paulus wil in dit leven van Christus zijn, om straks voor altijd bij Christus te zijn. 

God doet alle dingen meewerken ten goede!  U hoeft uw tijd hier niet uit te zitten. Ook niet wanneer u om uw geloof wordt tegengewerkt. Ga niet onverschillig in het leven staan. We hebben een geweldige toekomst met en bij de HERE. En tot die tijd mag u erop gericht zijn dat uw ongelovige naaste tot geloof komt of dat uw medebroeders of zusters verder komen in hun weg met God. Verricht daarom uw taak met blijdschap zolang u hier op aarde leeft, en des te meer mensen zullen zich met u en dóór u verblijden!