Bijbelstudies

De RBT studies over “Romeinen” worden om de andere week in een huiskamer gehouden.

U bent welkom bij onze Bijbelstudiebijeenkomsten. Dat geldt voor de bezoekers van het afgelopen seizoen maar zeker ook voor nieuwe deelnemers.

Wij lezen uit de “Herziene Statenvertaling” (HSV), maar de NBG of een andere goede vertaling kunt u ook gebruiken. Voorafgaand aan de studie krijgt u via de mail een korte inleiding toegestuurd. Eventueel kunt u een pen en notitieschriftje meenemen om iets op te schrijven.

We beginnen meestal met een kopje koffie of thee. Er is ook altijd gelegenheid om vragen te stellen, ook tijdens de studie. Als u voor het eerst komt, wilt u zich dan even opgeven via de telefoon of website. Dan krijgt u ook informatie over de locatie.

Onderstaand de data voor november!

RBT kring 1 in Borne:
op dinsdagavond 5 + 19 nov. om 19.30 u.
RBT kring 2 in Goor:
op woensdagmorgen 6 + 20 nov. om 9.30
RBT kring 3 in Goor:
op woensdagavond 6 + 20 nov. om 19.30

Inleiding Bijbelstudie Dinsdag 5 en Woensdag 6 november

Niet altijd is Gods handelen in ons leven, voor ons even duidelijk. Dat kan weleens een reden zijn tot ‘waarom’-vragen. Dat komt omdat we altijd nog te veel vanuit onszelf redeneren, vanuit de situatie waarin we verkeren. Maar proberen we op een hoger niveau te komen, dan ervaren we dat God uiteindelijk het goede met ons voorheeft, wij die Hem liefhebben. ‘Gods weg is de beste, de beste altijd.’ …

"De Zekerheid van Ons Geloof"
Romeinen 8:29-39

Wat het liefhebben betreft, was God de eerste. Jezus heeft door zijn dood, wij die vijanden waren, met God verzoend. De HERE zocht eerst ons. Ons past alle dank voor zijn grote genade. Maar God vergeeft en redt ons niet alleen, we krijgen ook een doel, namelijk gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus. Een lied zegt: ‘Maak mij een beeld van U, zo vol van ootmoed, liefde en trouw.’ 

Dat is een voortdurend proces, totdat dit beeld straks volmaakt zal zijn. Gods eniggeboren Zoon is de eerstgeborene tussen alle gelovigen, die apart gezet zijn.

De verzen 30 t/m 32 zeggen min of meer hetzelfde als Filippenzen 1:6: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus”. Zijn werk in ons nu, wordt straks heerlijk afgemaakt. De HERE werkt ook vandaag in ons, ook in heel moeilijke situaties. We mogen ook in nood door Jezus, die voor ons pleit, ‘meer dan overwinnaars’ zijn. Super-overwinnaars staat er eigenlijk. Niets, werkelijk niets, zal onze liefdesrelatie met God in Jezus kapot kunnen maken. Geworteld en gegrond in Gods liefde zullen we met elkaar vervuld worden tot de hele volheid van de HERE.