Bijbelstudies

Bijbelstudie bijeenkomsten

U kunt  kiezen of u ’s morgens of ’s avonds aan de studie wilt deelnemen, er wordt in de ochtend en avond dezelfde lesstof behandeld. 

We beginnen iedere bijeenkomst altijd met een kopje koffie of thee , daarna beginnen wij met de  studie. Na een aantal boeken en brieven uit het Nieuwe Testament behandeld te hebben, beginnen we op woensdagmorgen 11 januari met het Bijbelboek JONA.

Jona was een zeer bekende profeet in Israël. Jezus maakte zelfs een vergelijking van Jona met Zichzelf in Mattheus 12. Hij moet dus wel een belangrijke profeet geweest zijn. Het boek Jona maakt duidelijk hoe groot de liefde van God is voor verloren mensen. God roept mensen om Zijn reddend Evangelie door te geven aan de wereld. Hij wil dat alle mensen tot bekering komen, wie ze ook zijn, tot welk volk ze ook behoren.

Ook de positie, de taak en ook wel het falen van het volk Israël, en van mensen persoonlijk, komt duidelijk naar voren. Het boek zit vol met beelden en betekenissen, ook voor ons, in deze tijd.  

Een ieder die belangstelling heeft voor een vers voor vers Bijbelstudie van het boek van Jona is van harte welkom!

Als u niet eerder geweest bent, geeft u zich dan even op via de website . U ontvangt dan vooraf informatie over het te behandelen gedeelte en de locatie. 

Bijbelstudie 25 jan en 1 feb 

Lees Jona 1:4-12  ; Thema  ” Achtervolgd & Ingehaald   ” 

Toen Jona eenmaal aan boord was en naar Tarsis onderweg was, dacht hij dat hij veilig was en dat God hem niet meer zag. Maar het tegendeel is waar, hij wordt achtervolgd en ingehaald door God. Jona komt niet ver op zijn vlucht voor God. God had hem eerst laten gaan maar nu grijpt Hij wel in. Een heel zware storm brengt het schip in grote nood. Terwijl iedereen zijn afgod aanroept om hulp, ligt Jona rustig te slapen in het ruim van het schip. Tot de kapitein hem wekt en tegen hem zei: hoe kun je nu zo rustig slapen terwijl dreigen te vergaan, bid tot jouw God, misschien kan Hij ons redden.  

Het wordt ontdekt, dat Jona een deserteur uit Gods leger is en dat hij zijn roeping wil ontvluchten. Ten slotte wordt er geloot en wordt Jona aangewezen als de oorzaak van alle ellende. En hij bekent: hij is de HERE, de Schepper van hemel en aarde, ongehoorzaam geweest. Zij hadden de schuldige ontdekt, maar iets anders moest nog gedaan worden, want de zee werd hoe langer hoe wilder. Er is maar één oplossing: ‘Gooi mij maar overboord’ zegt hij. Het is duidelijk, dat Jona de schuldige is van deze gevaarlijke situatie.  

Het leven van Jona doet ons soms aan ons eigen leven denken als wij de neiging hebben om meer onze eigen weg en wil te volgen dan de stem van God. We weten dat daar geen zegen op rust maar we laten ons niet zo gemakkelijk door God en Zijn Woord gezeggen. Jona doet ons ook denken aan het volk Israël die een historische opdracht heeft om het evangelie te verkondigen aan alle volken. Ook daarvan is tot nu toe nog niet zo veel terecht gekomen.

Jona is ook een beeld van Christus als we zien dat hij zijn leven geeft om de bemanning van het schip te redden. Bij de Bijbelstudiebijeenkomsten zullen we dit met elkaar overdenken.