Bijbelstudies

Zie ‘Corona-crisis in Nederland op de bladzijde ‘Welkom’

Elke zondag om 10 u. wordt een dienst gehouden in besloten kring met maximaal 6 personen.  Vooraf wordt de liturgie bekendgemaakt. U kunt thuis rond 10 u, bidden om een zegen voor de dienst. 

Van de dienst zullen dan video opnames gemaakt worden. Deze worden na afloop van de dienst op internet gezet. Op z’n vroegst zal de dienst in de loop van de middag beschikbaar zijn. 

Tijdens het zingen in de dienst komt de liedtekst in beeld te staan zodat u thuis mee kunt zingen.

 

Eredienst 26 april

Bijbellezing: 1 Korinthe 15 vers 35 t.m. 49
Thema: “Hoe zal onze opstanding zijn?”

Denk ook aan de collecte, die mag ook digitaal!!

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95                                         t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

De RBT is een erkende ANBI instelling, uw giften zijn voor de belasting aftrekbaar