Bijbelstudies

De Bijbelstudiebijeenkomsten gaan niet door  zolang de 1.50 mtr. regel van kracht is. 

Lees Romeinen 14:13-23; Thema “verdraagzaamheid” 

In Rome was het gebruikelijk om dierenoffers aan afgoden te offeren. Het geofferde vlees werd daarna in de vleeshal verkocht. Er waren christenen die vóór hun bekering ook aan die goden geofferd hadden. Uit eigen ervaring wisten ze dat je daardoor in contact kwam met boze geesten. Ze durfden nu geen vlees meer in de vleeshal te kopen, bang dat ze dan weer in de ban van de demonen zouden komen. Andere christenen hadden er geen enkel probleem mee dat vlees te eten. Jezus heeft immers de macht van die goden gebroken! Paulus is het daarmee eens. Toch zegt hij dat je soms géén vlees moet eten.  

Paulus noemt de Here Jezus als voorbeeld voor ons. Hij heeft alles voor de ander gedaan. Volg Hem en doe of laat iets voor een ander. Wij beoordelen elkaar vaak op uiterlijkheden: wat eet je? hoe kleed je je? enzovoort. Maar in het leven met Jezus gaat het om heel andere dingen. Het gaat erom dat je met de ander een relatie opbouwt. In vrede met hem/haar leeft. Het is jammer dat er zoveel onenigheid is over op zichzelf onbelangrijke dingen. Laat de liefde toch belangrijker voor je zijn dan je eigen gelijk. 

Waarover gaat de brief aan de Romeinen?

De gemeente in Rome bestond voor een deel uit bekeerde heidenen uit verschillende volken, en voor een deel uit bekeerde joden. Er woonden veel joden in Rome, er was dus ook een synagoge zoals in bijna ieder grote stad. Mogelijk is van daaruit de gemeente ontstaan.

De gemeente was dus een mix van mensen met heel verschillende religieuze achtergronden. Daardoor ontstonden er al snel meningsverschillen.  Daarom was gedegen onderwijs uit de Schrift nodig.

Gelovigen uit de joden dachten dat zij vanwege hun afstamming bepaalde voorrechten hadden. Zij wilden joodse elementen mee nemen naar de gemeente.  Andere gelovigen waren daar tegen. Zij wilden juist een deel van hun heidense levenswijze vast houden. Dat gaf ruzie en verdeeldheid.

Paulus ziet dat de zuivere leer in gevaar dreigt te komen en schrijft daarom deze brief. De brief moest de onderlinge meningsverschillen stoppen door de juiste leer goed uit leggen.

De kern van het christelijk geloof legt Paulus als volgt uit: de mens is van nature zondig, God rechtvaardigt de mens en maakt hem vrij van de zonde door het geloof in het verlossingswerk van Christus, de mens is dan niet meer gebonden aan de wet, hij is daarvan vrijgekocht, Christus heeft zijn schuld betaald.  Dat is nog steeds de basis van het christelijk geloof.

Romeinen Inhoud & Indeling