Bijbelstudies

Op woensdagmorgen 6 okt. vanaf 9.30 u.  en op woensdagavond 13 okt vanaf 19.30 u.  zal er een Bijbelstudiebijeenkomst gehouden worden.

Bij de ochtend- en bij de daaropvolgende avondbijeenkomst wordt steeds dezelfde lesstof behandeld. U kunt zich hiervoor opgeven via de website of telefonisch. (Zie contact)

De beide studiebijeenkomsten zijn in GOOR aan huis, na het aanmelden geven wij het locatie door.  De Bijbelstudies in Borne zijn komen te vervallen. 

Waarover gaat de brief aan de Romeinen?

De gemeente in Rome bestond voor een deel uit bekeerde heidenen uit verschillende volken, en voor een deel uit bekeerde joden. Er woonden veel joden in Rome, er was dus ook een synagoge zoals in bijna ieder grote stad. Mogelijk is van daaruit de gemeente ontstaan.

De gemeente was dus een mix van mensen met heel verschillende religieuze achtergronden. Daardoor ontstonden er al snel meningsverschillen.  Daarom was gedegen onderwijs uit de Schrift nodig.

Gelovigen uit de joden dachten dat zij vanwege hun afstamming bepaalde voorrechten hadden. Zij wilden joodse elementen mee nemen naar de gemeente.  Andere gelovigen waren daar tegen. Zij wilden juist een deel van hun heidense levenswijze vast houden. Dat gaf ruzie en verdeeldheid.

Paulus ziet dat de zuivere leer in gevaar dreigt te komen en schrijft daarom deze brief. De brief moest de onderlinge meningsverschillen stoppen door de juiste leer goed uit leggen.

De kern van het christelijk geloof legt Paulus als volgt uit: de mens is van nature zondig, God rechtvaardigt de mens en maakt hem vrij van de zonde door het geloof in het verlossingswerk van Christus, de mens is dan niet meer gebonden aan de wet, hij is daarvan vrijgekocht, Christus heeft zijn schuld betaald.  Dat is nog steeds de basis van het christelijk geloof.

Romeinen Inhoud & Indeling