Bijbelstudies

Bijbelstudie bijeenkomsten

 

U kunt  kiezen of u ’s morgens of ’s avonds aan de studie wilt deelnemen, er wordt in de ochtend en avond dezelfde lesstof behandeld. 

We beginnen iedere bijeenkomst altijd met een kopje koffie of thee. 

We zijn bezig met het overdenken van de brief van Paulus aan de Filippenzen.                Een ieder die belangstelling heeft voor een vers voor vers Bijbelstudie van deze brief is van harte welkom!

Als u niet eerder geweest bent, geeft u zich dan even op via de website . U ontvangt dan vooraf informatie over het te behandelen gedeelte en de locatie. 

Bijbelstudie 5 & 12 oktober

Lees Filippenzen 2:19-3:1  ; Thema  ” Wees Blij in de Heer! ” 

In het centrum van Paulus’ brief aan de gemeente van Filippi komen twee dingen samen. De samenvatting van de Bijbelse leer over blijdschap èn hoe die blijdschap gestalte krijgt in het leven van Paulus en in dat van de Filippenzen.

Paulus spreekt eerst over het tweede.  Hij  hoopt zelf naar Filippi te gaan, maar moet eerst zien hoe zijn proces verlopen zal. In elk geval wil hij Timotheüs sturen, die de gemeente van Filippi goed kent. Hij heeft Epafroditus, die lid is van die gemeente, al gestuurd. Epafroditus was eerder naar Paulus gestuurd om hem te helpen. Hij was ziek geworden, maar is door God genezen en mag nu de Filippenzen gaan verblijden.  

Het blij-zijn-met-de-ander is wederzijds. Heel duidelijk laat Paulus merken hoe belangrijk hij ook zelf de steun van medechristenen vindt. Maar deze blijdschap over het geloof van anderen zet hij direct weer in het kader van een grótere blijdschap. Boven de blijdschap-met-medegelovigen staat de blijdschap-in-Jezus. Want wàt als Timotheüs óók zijn eigen belang zou zijn gaan zoeken en Epafroditus tòch gestorven zou zijn?! Onze blijdschap-in-Christus is van zoiets gelukkig niet afhankelijk.  

In 3:1a vat Paulus zijn brief kort samen: ‘Verblijdt u in de Here!’ Er zijn mensen die van nature blijmoedig van aard zijn. Anderen hebben een zwaarmoedig karakter. Bedoelt Paulus te zeggen dat die zwaarmoedige mensen alles moeten doen om een blijmoedig karakter te krijgen? Nee. Hij wekt op tot een verblijden in de Heer. Het is een oproep voor iedereen, of je nu een blijmoedig of een zwaarmoedig karakter hebt.

Laat Christus je hart blij maken. Laat Hij je blijdschap zijn. Dat kan Paulus niet vaak genoeg zeggen. Blijdschap in de Heer Jezus en blijdschap met medegelovigen-ze horen bij elkaar, maar de eerste is niet afhankelijk van de tweede.