Preken

10 nov   “Een Lamp in het Duister” 

In het donker van de nacht kun je verlangen naar het licht van de dag. Waar licht is, is het goed en voelen ons veilig…

10 nov

 

 

Download Instructies

1.Klik op de oranje button
2.Klik op de drie stippen uiterst rechts
3. Klik daarna op de download button 
 
 
 

29 sept “Dichtbij God is het Goed”

Niek Jan van Egdom

Asaf is ervan overtuigd, dichtbij God is het goed…Maar toch voelt hij twijfel               en jaloezie.  Het lijkt of het met een anderen beter gaat dan met mij!                                    Maar is dat echt zo?

10 nov

6 okt “Geen andere god dan de God van Israël”

ds. Jan Bakker  (Israël Zondag)

God wil Naäman niet alleen een gezonde huid geven, maar het eeuwige leven.  Dat eeuwige leven geeft God aan mensen door Jezus.Kom tot Hem met lege handen. Met al je zonden en gebreken. En van Hem het leven aannemen…

maxbutton id=”9″ ]

13 okt “Vakmanschap & Meesterschap”

Wim Abrahamse

Elke keer als Jezus een wonder deed zat een les in, voor de mensen toen, en voor ons vandaag.  Hier wil Jezus, Petrus en zijn metgellen iets leren.  Het is een les over het werk waarvoor ze in de leer waren: mensen vangen in de netten van het evangelie en ze aan land brengen: bij God thuis.

13 okt

20 okt  “Want Hij is Uw Leven” 

ds. Jan Bakker

Mozes preekt voor de laatste keer.  Hij heeft één diepe verlangen en dat is dat Israël kiest voor het leven, een leven met de Heere. Hij wil dat zij Hem gehoorzaam zijn en Zijn geboden en rechten bewaren en doen. 

Mozes roept het uit. Kies dan toch! Opdat u leeft, eeuwig leeft!’

20 okt

27 okt “Jezus is De Opstanding” 

Matthijs van der Linden

Als Jezus het over de opstanding heeft, heeft Hij het dan over Zichzelf: Ik ben het opstandingsleven, zegt Jezus tegen Marta. En tegen u en jou en mij.  Hierdoor is alles ineens anders geworden…

27 okt

3 nov Jubileumzondag  “Iemand Heeft Mij Aangeraakt” 

Een vrouw raakt de zoom van Zijn mantel, er gaat een kracht van Hem uit en wordt ze genezen. God is niet in de hoge hemel gebleven, maar is mens geworden. In Christus is God benaderbaar, kun je hem aanraken…

3 nov