Preken

13 okt “Vakmanschap & Meesterschap” Wim Abrahamse

Elke keer als Jezus een wonder deed zat een les in, voor de mensen toen, en voor ons vandaag. Hier zien wij dat Jezus, Petrus en zijn metgellen wat wilde leren. Het was een les over het werk waarvoor ze in de leer waren: mensen vangen in de netten van het evangelie en ze aan land brengen: bij God thuis.

6 okt “Geen andere god dan de God van Israël” ds. Jan Bakker  (Israël Zondag)

God wil Naäman niet alleen een gezonde huid geven, maar het eeuwige leven.  Dat eeuwige leven geeft God aan mensen door Jezus.
Kom tot Hem met lege handen. Met al je zonden en gebreken. En van Hem het leven aannemen.

29 sept “Dichtbij God is het Goed” Niek Jan van Egdom

Asaf is ervan overtuigd, dichtbij God is het goed…Maar toch voelt hij twijfel en jaloezie. Het lijkt of het met een anderen beter gaat dan met mij!   Maar is dat echt zo?

22 sept “Levende Stenen?” ds. Jan Bakker

Levende stenen zijn?  Dat kan natuurlijk alleen als we zelf eerst tot die levende steen komen.  Daarom schrijft Paulus. Kom tot de levende steen. Alleen dan kan Hij jou  gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis…

15 sept “De Schepping; een Weerspiegeling van Zijn Kracht & Majesteit” Kees van Kralingen

God wil dat we weten dat Hij bestaat.  Hij openbaart Zichzelf door middel van Zijn schepping en in de persoon van Jezus Christus…

8 sept “God Geeft Zijn Kinderen Zekerheid” ds. Jan Bakker

Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Tot in alle eeuwigheid.                      Geloof je dat of twijfel je?

 

Downloads

1.Klik op button
2.Klik daarna op de drie stippen uiterst rechts
3. Klik op de download button