Preken

20 september

`Een Waardig Leven´ 

ds. Jan Bakker

In zijn brief aan de gemeente geeft Paulus een hele rij aanwijzingen voor een christelijke levenswandel…

20 sept.

Download Instructies

1.Klik op de oranje button
2.Klik op de drie stippen uiterst rechts
3. Klik daarna op de download button 
 
 
 

`Verzamel Schatten in de Hemel´ 

Ds. Jan Bakker

Veel mensen spannen zich in om een schat op aarde te bemachten. Maar als je dood bent heb je niets meer aan je rijkdom. “Een doodshemd heeft geen zakken”  luidt een oud gezegde.

In tegenstelling hebben hemelse schatten weleeuwigheids waarde, maar hoe verzamel je ze? 

16 augustus

tab

`Laat jij je Vriend zakken?…´ 

Wim Abrahamse

De vrienden waren er vast van overtuigd dat Jezus hun verlamde man niet alleen kon genezen maar het ook zou doen. Ze gaan zelfs het dak op en maken er een opening in, zo groot dat de vier mannen hun verlamde vriend naar beneden kunnen laten zakken.
En Jezus ziet die mannen en Hij ziet wat wij niet zomaar kunnen zien. Hij ziet hun geloof. In één oogopslag. Hij ziet een geloof dat verder gaat dan bij vele anderen…

23 augustus

`Er is redding op de berg Sion´ 

ds. jan Bakker

De kern van de profetie van Obadja is tweevoudig: enerzijds gaat het om een oordeelsaankondiging over Edom, anderzijds betreft het een heilsboodschap voor Israël.

De Edomieten waren hoogmoedig en wekten zo de toorn van de Here op. Aan de andere kant bleef Israël echter het uitverkoren volk – God kondigt voor dat volk dan ook een heilrijke toekomst aan.

30 augustus

 

`Jezus zegt: VOLG MIJ!´ 

ds.Jan Bakker

Wie we ook zijn, wat we ook zijn, waar we ook zijn:

Jezus roept ons: ‘Volg Mij!’….

6 september

`Jezus Komt!´ 

Gastspreker Matthijs van der Linden

Het is al bijna herfst maar velen verlangen al naar de lente. Die tijd waarin alles weer tot leven komt…

13 sept.