Preken

17 januari Gastspreker Wim Abrahamse

“Wachten op God

Wij, mensen, vinden het vaak moeilijk om te wachten, als we ergens onze zinnen op hebben gezet. En wat als het langer duurt? 

Psalm 130 leert ons dat wachten op God is het wachten waard…

17 januari

Download Instructies

1.Klik op de oranje button
2.Klik op de drie stippen uiterst rechts
3. Klik daarna op de download button 
 
 
 

20 december 4e Adventszondag 

“Waarom God mens werd…”

De eniggeboren Zoon van God heeft Zijn heerlijkheid afgelegd en zich op aarde geopenbaard als een eenvoudige dienstknecht. Hij werd vernederd en bespuwd en uiteindelijk naakt aan het kruis genageld.

Vandaag overdenken wij waarom…

20 december

25 december Kerst 

“En God werd mens!…”

Een feestelijke dienst met kerstliederen en lezingen. Na iedere lezing volgt een korte overdenking.

Kerst

27 december Gastspreker Theo Niemeijer

(let op: lezingen uit de NBG vertaling)

“Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.”

Na Maleachi wordt het vierhonderd jaar stil. We noemen dit wel eens de ‘stille periode’ die tussen het Oude- en het Nieuwe Testament ligt.

Nu, na vierhonderd jaar, pakt de Here de draad weer op met de aankondiging van de geboorte van Johannes. En dan ontdekken wij, dat ondanks een pauze van vierhonderd jaar, het Oude en Nieuwe Testament naadloos op elkaar aansluit…

27 december

Oudejaarsdienst

“Onze Eeuwige Erfenis

Petrus begint zijn brief met een lofzegging op God, die aan het begin staat van alles.

Hij roept het uit. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In Zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood waardoor wij leven in hoop!

Opnieuw geboren doen worden? Het herinnert ons aan het gesprek dat Jezus had met de Schriftgeleerde Nicodemus. Een geboorte van boven. Een geboorte uit water en Geest…

Oudejaarsdienst

Nieuwjaarsbegroeting

“Wie de HEERE verwachten…

In zijn hoge vlucht is de adelaar een toonbeeld van onvermoeibare kracht en vitaliteit.

Zó zullen ook zij zijn, die hun hoop en verwachting op de HERE leren stellen. Met nieuw geloof, nieuwe hoop en nieuwe moed en kracht zullen ze telkens weer verder gaan…

3 januari

10 januari Gastspreker Alexander Roks

“Gezegend onder de vrouwen…

Een oeroude geschiedenis over Gods onverwachte ingrijpen door de vrouwenhand van Jaël.

10 januari