Preken

2 mei Frank Spee

  “Mozes, Prins in Egypte” 

Tijdens de veertig jaar dieMozes aan het hof van de farao is geweest, is hij een man geworden, machtig in zijn woorden en werken.

Maar in Exodus 2 zien we dat hij nog veel moet leren als hij een bruikbaar werktuig in de hand van God wil zijn…

2 mei

Download Instructies

1.Klik op de oranje button
2.Klik op de drie stippen uiterst rechts
3. Klik daarna op de download button