Wie is Jezus

Toen God de mens schiep wilde Hij ook graag een relatie met mensen hebben. Dat wil Hij nog steeds, ook met jou. Hij gaf ons een vrije wil, m.a.w. de vrijheid om voor Hem te kiezen of niet en daardoor ging het mis. De eerste mens Adam wees God af, daarmee maakte Hij een verkeerde keuze die ook voor ons vergaande gevolgen heeft gekregen. De Bijbel noemt die verkeerde keuze zonde. Het is als een muur tussen God en mensen geworden want God is goed en wij zijn dat niet.

Door die verkeerde keuze is ook de dood gekomen. Ieder mens moet sterven, geen mens kan daar aan ontkomen. Dit deed God veel pijn. Dat was niet Zijn bedoeling. God wilde daarom aan de dood eens en voor altijd een einde maken zodat iedereen eeuwig kon leven. Dit deed Hij door Zijn enig geboren Zoon Jezus Christus te sturen.

Jezus kwam op aarde en leefde onder ons. Waarom? Om ons in elk aspect van ons leven te kunnen begrijpen. Het grote verschil tussen Hem en ons was dat Hij zonder zonde en schuld ten opzicht van God de Vader was en wij niet.

Jezus kwam op aarde en sterf voor ons. Toen Hij aan het kruis gehangen werd en stierf, werd Hij de enige persoon die stierf zonder het te verdienen. Hij nam onze plaats in en stierf dus in jouw en in mijn plaats. Maar de dood kon Hem niet vasthouden, Hij is opgestaan en leeft! Hiermee kwam voor eens en altijd een einde aan de dood zodat iedereen eeuwig kon leven.

Jezus is terug gegaan naar God, Zijn Vader.   Daar wacht Hij tot het juiste moment aanbreekt waarop Hij terug zal komen en de oude hemel en aarde zullen voorbij gaan.

Jezus is ons niet vergeten.   Jezus zit aan Gods rechterhand en bidt en pleit voor ons. Ook heeft Hij de Heilige Geest gestuurd om ons te steunen en te leiden.

Maar hoe verkrijg ik eeuwig leven?

Hij heeft beloofd dat als je gelooft dat Hij in jouw plaats gestorven is,ook jij eeuwig leven krijgt.. De Bijbel zegt ook: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden”. (Romeinen 10:9)

Als je dit wilt, doe dan wat de Bijbel hier zegt en bid dan bijvoorbeeld het volgende gebed:

Here Jezus. Ik dank U dat U Uw leven voor mij hebt gegeven. Ik dank U dat U in mijn plaats gestorven bent. Ik geloof dat U bent opgestaan uit de dood en dat U het ook voor mij mogelijk heeft gemaakt om eeuwig leven te ontvangen. Ik erken dat ik een zondaar ben en dat ik U nodig heb. Ik open mijn hart voor U. Wilt U mij leiden en helpen U te volgen, de rest van mijn leven? Amen.

Door dit gebed te bidden neemt Hij je aan als Zijn kind. Je hoort dan van de familie van God die alle grenzen en barrieres overschrijdt.

Als je aangesproken bent door dit stukje, laat ons dit dan weten d.m.v. een e-mail via het contactformulier op deze website. Het is belangrijk om nu verdere stappen te ondernemen in je geloof. Als je ons mailt, willen wij je daar graag bij helpen.