Nieuwsbrief

Jaargang 9 nummer 96

juli 2022

Wie is Uw Bewaarder ?

                      ” De Heere is uw Bewaarder. De Heere zal u bewaren                                                         voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren ” 

(Ps. 4:5,7 )

Voor de gelovige in deze tijd is het heel belangrijk om zeker te weten dat God je Bewaarder of Beschermer is. Waarom?

Omdat Hij  de enige zekere factor in ons hele aardse bestaan is… 

Alle dingen veranderen tegenwoordig heel snel, zekerheden verdwijnen aan de lopende band. Wat vandaag vast is dat is morgen wankel en overmorgen verdwenen. Machthebbers in deze wereld volgen elkaar in sneltreinvaart op en het is totaal onzeker wat het beleid van die nieuwe machthebbers wordt. Verbonden tussen landen en volken brokkelen in korte tijd af. Iedereen gaat voor het eigen belang en de korte termijn ten koste van de ander, dit is vaak de zwakke. In al die stormen is de Heere onze Bewaarder en onze Beschermer, Hij is ons schild. Dit moeten we steeds in gedachten houden en misschien zo nu en dan eens hardop uitspreken of met grote letters opschrijven zodat we dat niet vergeten. God is ook een Vader. Dat betekent dat we met alles bij Hem terecht kunnen. Hij is bekwaam om ons te bewaren en beschermen, bovendien is Hij daarin te vertrouwen als een Vader. Alles wat ons leven betreft kunnen we met een gerust hart in Zijn hand leggen.

Maar vaak  belijden we Hem wel als Heer maar als het er op aan komt hebben we soms moeite om Hem echt in alles te vertrouwen. Dan vertrouwen we soms meer op mensen, overheden, kerken of instellingen. Als het goed gaat zijn we zelfs geneigd te denken dat we God niet meer zo nodig hebben. De omstandigheden zullen ons echter snel op andere gedachten brengen. Vraag maar aan Paulus. God gaf hem een “doorn in het vlees” om hem er aan te herinneren dat hij zelf niet zo sterk was en dat hij God nodig had.

Verwacht van God, dat Hij grote dingen kan doen die wij zelf niet kunnen. De apostel Paulus wist waar hij zijn zekerheid en bescherming moest zoeken. Hij riep uit: ‘Ik weet in wie ik geloofd heb’. Dat wist hij niet alleen uit de Bijbel maar zeker ook door eigen ervaring. Als u weet, dat Jezus uw Heer en Heiland is, kunt u op Hem vertrouwen en dit Paulus na zeggen. Dat geeft een geweldige innerlijke vrede en rust die de wereld niet kent. Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat maar we hebben dan wel een persoonlijke, machtige Bewaarder die alle dingen in Zijn hand heeft en houdt.

Is de Heere ook uw Bewaarder? Dat wil Hij zijn voor ieder die het van Hem verwacht. Ook voor u! Hij stelt nooit teleur.

Diensten in verpleeghuis "De Wheehof"

Deze diensten worden al meer dan 20 jaar zo door ons gehouden bij “De Wheehof” en voorgaande locaties. Alles wordt door vrijwilligers gedaan, waar we hen zeer dankbaar voor zijn.

“De Wheehof” is een verpleeghuis op het terrein van  zorginstelling “de Stoevelaar” in Goor met 40 bewoners. Op de begane grond is een ontmoetingsruimte waar iedere twee weken, op vrijdagmiddag, een korte kerkdienst werd gehouden. Helaas moesten we hier mee stoppen toen de coronapandemie dat onmogelijk maakte.

We zijn blij dat we nu vanaf vrijdagmiddag 8 juli deze diensten weer kunnen voortzetten. De diensten worden afwisselend geleid door dhr. Eric Mengerink en door ds. Jan Bakker.

De diensten worden bezocht door gemiddeld zo’n 12 personen. Zo nodig worden de bezoekers door vrijwilligers binnen de instelling opgehaald en na de dienst weer terug gebracht naar hun woonplek. Om 15.30 is er eerst koffie voor alle aanwezigen. We beginnen dan rond 16.00 u. de bijeenkomst met het zingen van enkele liederen en gebed. Daarna gaan we een stukje uit de Bijbel lezen en overdenken wat er staat en wat we daar mee kunnen.

De strekking van de overdenking is altijd dat er hoop, troost en uitkomst is voor wie zijn vertrouwen op God stelt. De overdenking is afgestemd op bezoekers vanuit allerlei verschillende kerkelijke-, of niet kerkelijke , achtergronden.

Wilt u voor deze diensten bidden zodat zij een zegen zijn voor de bezoekers en de vrijwilligers?

Erediensten

We zijn blij en dankbaar dat het mogelijk is om de zondagse erediensten in gebouw de Borgh door kunnen gaan.

 • Er is iedere zondagmorgen om 10 u. een eredienst in gebouw “de Borgh”, Pastoriestraat 3 in Goor

 • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

Van de erediensten wordt een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via ons website   

Sprekers in de diensten in juli/ augustus zijn:

 • zondag 3 juli: dhr. Paulus v Alphen (H.A.) 
 • zondag 10 juli: dhr. Roelof Weerstand
 • zondag 17 juli: ds. Jan Bakker
 • zondag  24 juli: dhr. Paulus van Alphen
 • zondag 31 juli: ds. Jan Bakker
 • zondag 7 aug: ds. Jan Bakker (HA)
 • zondag 14 aug: dhr Wim Abrahamse
 • zondag 21 aug: dhr Frank Spee
 • zondag 28 aug: ds. Jan Bakker

 

Diensten de Wheehof

De diensten bij het verpleeghuis “De Wheehof” zijn in juli en augustus op vrijdagmiddag 8 + 22 juli en op 5 + 19 aug. vanaf 15.30 u. De diensten worden gehouden in de zaal direct naast de ingang.

Bijbelstudies

De Bijbelstudiebijeenkomsten over de brief van Paulus aan de Filippenzen zijn gedurende de maanden juni, juli en augustus stopgezet.

Koffie na de dienst. Er is iedere zondag ook weer “koffiedrinken” na de dienst. Natuurlijk gaat het dan niet in de eerste plaats om de koffie maar om elkaar nog even te ontmoeten en na te praten over de dienst en wat ons verder bezig houdt.

Avondmaal. Wij zijn blij dat wij, naar de opdracht van onze Heer, weer gezamenlijk avondmaal kunnen houden.  Ook de drinkbeker zal dan rondgaan. Voor hen die om persoonlijke redenen liever niet uit de gezamenlijke beker willen drinken, is er een eigen bekertje beschikbaar. Wilt u dit dan wel een week eerder doorgeven?

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn