Nieuwsbrief

Jaargang 6 nummer 63 oktober 2019

“Een anker van hoop..!” (Hebreeën 6:19)

In de Bijbel worden vaak beelden uit het dagelijks leven van toen gebruikt om geestelijke zaken te verduidelijken. Er wordt o.a. ook een beeld gebruikt uit de scheepvaart, namelijk een anker. 

De functie van een anker is natuurlijk wel bekend, maar er zijn toch wel een paar bijzonderheden bij te vertellen. Natuurlijk is een anker om een schip vastheid te geven. Als een schip een haven nog niet kan binnenvaren, dan legt men het ‘voor anker’, zodat het niet door de wind of de stroming van het water op de oever slaat of ergens op vastloopt. Om het schip vast te kunnen houden moet het anker voldoende groot en zwaar zijn, anders drijft het toch nog weg… 

“Want in de hoop zijn wij zalig geworden.
Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop.
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat
nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet
zien, dan verwachten wij het met volharding”

(Romeinen 8: 24,25 )

…De vaste hoop op onze zaligheid bij de Here Jezus Christus in de eeuwige heerlijkheid is zo’n anker. Dat anker is zeker zwaar genoeg om ons levensschip vast te houden. 

Die hoop is niet een vage verwachting in de zin van ‘ik hoop van wel’, dan zou die hoop niet met een anker vergeleken worden.  Het anker van een schip moet ook een stevige bodem hebben waarin het houvast heeft.      Zo ligt ons geestelijke anker vast in de Persoon en het werk van Jezus Christus. Hij is de rots ‘waarin ons anker eeuwig hecht’. Het anker van een schip hecht onzichtbaar voor de schipper, in de bodem. De schipper ziet de bodem niet, maar hij weet wel zeker dat die bodem er is.

Zo zijn de zaken van het geloof onzichtbaar voor ons menselijke oog, maar de gelovige weet wel dat die vaste grond er is. In tegenstelling tot een schip bevindt die “grond’’ zich niet ergens onder ons, maar boven ons, en wel in de hemel.

Onze hoop ligt verankerd in een Persoon, de Here Jezus Christus. Geloof in Hem is een anker van hoop. Wie in Hem gelooft, bezit ook het eeuwige leven. Bezit u dat geloof, die vaste hoop? Dat geloof geeft innerlijke vrede, rust en blijdschap. Laten we God danken voor zo’n zekerheid van het geloof en van de hoop en laat ons daar blij om zijn.

Geloofsvervolging: Brief van Omid uit Iran

‘Ik kom uit een islamitische familie’, schrijft Omid. ‘Uit een streng islamitisch dorpje in het zuiden van Iran. Mijn vader is het hoofd van dit dorp en iedereen luistert naar hem. Tien jaar geleden ging ik studeren in Teheran en raakte ik bevriend met een christen. Het was toen minder gevaarlijk om naar de kerk te gaan als moslim en ik ging een keer met hem mee. Mijn ogen werden eindelijk geopend en na een paar maanden gaf ik mijn leven aan de Here Jezus. Toen ik na mijn studie weer naar huis ging, besloot ik mijn geloof geheim te houden voor mijn familie. Niemand zou het begrijpen of accepteren. Ik nam mijn Bijbel wel mee en ik las er veel in als ik alleen was.

Op een dag vond mijn vader de Bijbel. Hij was ontzettend boos en vroeg wat dat slechte boek in zijn huis deed. Eindelijk kon ik voor mijn geloof uitkomen. Ik gaf toe dat ik mijn leven aan Jezus had gegeven. Mijn vader sloot mij op in mijn kamer en ging mijn broers halen. ‘Hij is slecht geworden,  we moeten hem uit de weg ruimen’, hoorde ik mijn vader tegen mijn broers zeggen. Toen het donker werd, kwamen ze mijn kamer op en ze sloegen me. Ze sloegen me zo hard en vaak dat ik niet meer op kon staan. Rond midden-nacht kwam mijn vader mijn kamer op. Hij gooide mijn kleren naar me toe en zei: ‘Vertrek en kom nooit meer terug!’ Dat was de laatste keer dat ik mijn vader zag.

Ik nam een bus naar een stad in de buurt en reisde daar vandaan verder naar mijn christelijk vriend van de universiteit. Gelukkig vond ik snel werk en kan ik mijzelf onderhouden. Ik heb mijn familie nooit meer gezien. Ik mis ze”.

In Iran wordt elke vorm van christendom gezien als bedreiging. De overheid en niet-christelijke religieuze leiders zijn de grootse vervolgers. Vooral moslimbekeerlingen zijn het doelwit. Spreken over het geloof is ten strengste verboden en strafbaar. Veel christenen zitten gevangen.

Bid voor de vervolgde gemeente in Iran..!
Zie ook www.opendoors.nl

Activiteiten

RBT Bijbelstudiebijeenkomsten :

RBT kring 1 in Borne:
op dinsdagavond 8 + 22 okt. om 19.30 u.
RBT kring 2 in Goor:
op woensdagmorgen 9 + 23 okt. om 9.30
RBT kring 3 in Goor:
op woensdagavond 9 + 23 okt. om 19.30

Diensten in verpleeghuis “De Wheehof”

Op vrijdag 4 en 18 oktober is er om 15.30 u.
een korte dienst voor de bewoners, vrij-willigers en hun gasten in het verpleeghuis “De Wheehof” in Goor.

Diensten

  • Op zondag 6 oktober houden wij het Heilig Avondmaal. Ieder die Jezus Christus kent als zijn persoonlijke Zaligmaker is welkom om hieraan deel te nemen
  • In de eredienst van zondag 13 oktober is Wim Abrahamse de gastspreker
  • In de eredienst van zondag 27 oktober is Matthijs van der Linden de gastspreker

COLOFON

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 u. een eredienst in het gebouw “de Borgh” aan de Pastoriestraat 3, 7471CT in GOOR. 
Op iedere eerste zondag van de maand vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal.

Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker 

  • Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling (HSV)
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking.
  • Na iedere dienst kunt u nog even nablijven voor een nadere kennismaking of een gesprek en natuurlijk is er koffie, thee of limonade
  • Voor de kleintjes is er een kinder-programma

Het bankrekeningnummer van de RBT is:
NL69 RABO 0300 0785 95 ten name van
Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u
na uw overlijden een bepaalde som geld
nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..! Dat
wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de
belasting aftrekbaar zijn