Nieuwsbrief

Jaargang 6 nummer 73

juli 2020

God Zij Met Ons..!

Vanaf zondag 5 juli starten wij weer met de zondagse erediensten in gebouw de Borgh in GOOR met meer personen. Hoewel wij alle voorzorgsmaatregelen hebben genomen, begrijpen we dat sommigen dit, vanwege een kwetsbare gezondheid, nog niet aandurven. Om deze reden zullen we ook in juli en augustus nog doorgaan met het maken van video-opnames van de diensten die u via onze website kunt volgen.

( Voor meer informatie zie ook bladzijde “Welkom” )

“Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de HEERE God is…”   Ps. 100: 1-3a

Onderstaand het programma van deze maand.

Er wordt iedere zondag een eredienst vanuit het gebouw “de Borgh” opgenomen, die dan vanaf zondagmiddag ook online te zien is.  (Zie EREDIENST ONLINE) 

  • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker 
  • Wij lezen vanuit de Herziene Statenvertaling
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking.
  • Op 5 juli hebben we als gastspreker Wim Abrahamse
  • Op 12 juli  hebben we als gastspreker Kees van
    Kralingen
  • Op 26 juli hebben we als gastspreker Henny Keur

 

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn