Nieuwsbrief

Jaargang 6 nummer 61 juli 2019

Om er echt bij te horen, om mee te tellen als een volwaardig lid van de maatschappij, moet je aan steeds hogere, en steeds meer eisen voldoen.  De lat ligt steeds hoger voor jong en oud. Geen wonder dat zelfs jongeren, in de kracht van hun leven, te maken krijgen met “burn out” verschijnselen.

Je moet lichamelijk en geestelijk sterk zijn, zelfstandig, zelfredzaam, assertief, voor jezelf opkomen en wat al niet meer. De mens die niet aan die hoge eisen kan voldoen, die een achterstand heeft, wordt al snel aan de kant gezet. Je krijgt dan het idee dat je niet goed genoeg bent, dat je bent mislukt in je leven of in je carrière. We leven wat dat betreft in een harde maatschappij…

Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren  om het sterke te beschamen
(1 Korinthe 1:27)

Maar als we in de Bijbel kijken zien we dat er nog meer mensen zijn die hiermee worstelden.  Mozes stotterde, Timotheüs had maagklachten, Hosea’s vrouw was een prostituee, Amos’ enige opleiding was in de vijgenkwekerij, Jacob was een leugenaar, David had een buitenechtelijke verhouding, Salomo was te rijk, Jezus was te arm, Abraham was te oud, David was te jong, Petrus was bang voor de dood, Naomi was een weduwe, Paulus en Moses waren moordenaars ,Jona vluchtte voor God, Mirjam roddelde,Gideon en Thomas twijfelden allebei, Elia had een “burn out”, Martha was een tobber, Noach werd dronken, Mozes was een driftkop, net als Petrus, en een heleboel anderen. …

God kijkt gelukkig met heel andere ogen naar jou en u, naar mensen. Bij God hoef je niet op sollicitatiegesprek. Hij heeft geen streng personeelsbeleid waarbij Hij de perfecte kandidaat zoekt, want Hij is onze Vader.

Weet je dat Hij juist een voorkeur heeft voor het zwakke?  Hij kan in Zijn Koninkrijk zwakke mensen beter gebruiken dan zij die denken dat ze zo sterk, gezond en goed zijn.  Hij kijkt niet naar winst of verlies, of naar prestaties. Hij is niet partijtig of  bevooroordeeld , Hij oordeelt niet, Hij misgunt ons niets, Hij is niet doof voor ons roepen, Hij is niet blind voor onze problemen.

Hoe je ook bent, wie je ook bent, bij God ben je meer dan welkom! Bij Hem kun je altijd terecht. En als je gezondigd hebt, en wie doet dat niet, dan kun je Hem dat zeggen, dan vergeeft en reinigt Hij, en dan wil Hij altijd met je verder. Zo’n God en Vader hebben wij. Hij houdt van zwakke, zondige mensen die hun hulp en vergeving van zonden bij Hem zoeken.  

Het levensverhaal van Richard Wurmbrand    (3)

Duitse overheersing. In 1944 worden de Nazi’s verdreven door de Russen. Tijdens de nazibezetting hadden de Wurmbrands zich onvermoeibaar ingezet voor minderheden die het slachtoffer waren geworden van de fascisten, maar nu was er ineens een nieuwe minderheid ontstaan. De Duitse troepen werden nu aan zichzelf overgelaten en zelf slachtoffer. De jager werd prooi.

Richard en Sabina kunnen ook hulp aan de Duitsers niet weigeren. “God staat altijd aan de kant van de onderdrukten”, antwoordde Richard aan iedereen die hem voor gek verklaart.

Russische bezetting. Stap voor stap wordt het communisme ‘ingevoerd’. Een groot deel van de kerken in Roemenië werkt mee met de overheid en doet concessies. Richard Wurmbrand weigert; hij blijft het Evangelie delen, zowel met de Russische soldaten als met zijn eigen landgenoten. Hij neemt daarbij geen blad voor de mond. Herhaaldelijk wordt Richard gevraagd te stoppen met zijn werk, maar zonder succes.

“Als u in de voetsporen van uw Meester wilt treden, verwacht dan dezelfde behandeling” (Richard Wurmbrand)

In de gevangenis. Op een zondagmorgen in 1948 arresteert de geheime politie Richard Wurmbrand. Jarenlang wordt de voorganger onder vreselijke omstandigheden vastgehouden. Hij wordt gemarteld en brengt verschillende jaren door in eenzame opsluiting.

Vrijlating. Na acht jaar wordt Richard vrijgelaten met de waarschuwing om niet meer te preken. Zodra Richard Wurmbrand op vrije voeten is, pakt hij echter zijn werk weer op. Drie jaar later wordt hij opnieuw opgepakt en veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijfentwintig jaar. (volgende keer deel 4)

Diensten & Activiteiten

Iedere zondagmorgen is er om 10.00 u. een eredienst in het gebouw “de Borgh” aan de Pastoriestraat 3, 7471CT in GOOR. 

Ook voor de kinderen is er een programma.

Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

  • Wij lezen in de diensten de Bijbel vanuit de Herziene Statenvertaling
  • Wij zingen, onder begeleiding van het orgel, liederen uit de zangbundels van Johannes de Heer en Opwekking
  • Na iedere dienst kunt u nog even nablijven voor een nadere kennismaking of een gesprek en is er koffie, thee of limonade
Op zondag 7 juli en 4 aug. vieren wij het
Heilig Avondmaal
Op zondag 14 juli spreekt br. Matthijs van der Linden
De reguliere dienst van zondag 28 juli komt te vervallen i.v.m een doopdienst. Zie hiernaast

 

Voor verdere informatie over de RBT of over de diensten en activiteiten: ds. J. Bakker, tel. 0547-260900 of via de website.

 

RBT doopdienst 
Op zondagmiddag 28 juli om 15.00 u houden wij als RBT een doopdienst in het gebouw van de Baptistengemeente     “De Fontein”, aan de Twijnerstraat 6, 7621TK in Borne.

De doop door onderdompeling, op basis van persoonlijk geloof, is niet een uitvinding van mensen, maar is de wijze van dopen zoals die al vele eeuwen is toegepast.

Zo ging het vanaf het begin van ontstaan van de Gemeente van Christus, daarom willen wij dat nu ook zo doen. ( Zie Hand.2:37-41; Hand.8:37,38)

37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd (de doop). En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38 En hij liet de wagen stil-houden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.

  • Op vrijdag  12 & 26 juli, en vrijdag 9 & 23 augustus   is er om 15.30 u. een korte dienst voor de bewoners in het verpleeghuis “de Wheehof” in Goor
  • De Bijbelstudiebijeenkomsten over de brief van Paulus aan de Romeinen zijn gestopt en beginnen weer op 10 en 11 september in Borne & Goor

COLOFON

Reformatorische 
Baptistengemeente 
Twente 

“De Borgh”   Pastoriestraat 3 ,7471 CT    GOOR.          

 Het bankrekeningnummer van de RBT is:       NL69 RABO 0300 0785 95                                               t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. (Een legaat).

De RBT is een ANBI erkende instelling..! 

Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn