Nieuwsbrief

Jaargang 7 nummer 85

juli/augustus 2021

De Grote Dag Nadert!

Als Gemeente van Christus hebben we in de afgelopen periode een bijzondere tijd mee gemaakt. Veel gemeentes hebben moeten besluiten om hun gezamenlijke bijeenkomsten tijdelijk te stoppen vanwege de gevaren van het COVID-virus.

Nu deze gevaren verminderd lijken te zijn, zal moeten blijken hoe de Gemeente van Christus hier uit zal komen. Er zijn geluiden dat het fysiek samenkomen op zondagmorgen niet meer van deze tijd is en dat dit ook wel blijvend via andere communicatiemiddelen op afstand kan.  Zo wordt de waarde en de zegen van het fysiek samenkomen, waartoe de Bijbel ons oproept, vaak onderschat.

Wij hebben die onderlinge ontmoeting in de erediensten en de Bijbelstudiebijeenkomsten zo nodig. Soms is het nodig om elkaar daarin aan te sporen omdat we zo gemakkelijk verslappen. En dit nog meer naarmate de komst van Christus, de grote dag, nabij is.  Als die oproep toen al actueel was, dan is die dat nu nog veel meer!…

(Rheden)

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen”.  Heb. 10:25 

Gelukkig hebben wij als RBT maar enkele keren onze zondagse eredienst moeten afzeggen. Met in achtneming van de aanbevolen regels is het prima gelukt om de bijeenkomsten door te laten gaan.

Activiteiten en bijeenkomsten

Vanaf september starten wij weer met het houden van het gezamenlijke Heilig Avondmaal. Ieder die Christus belijdt als zijn Heer en Zaligmaker is hierbij welkom.

Ook de Bijbelstudiegroepen over de brief van Paulus aan de Romeinen, zullen vanaf September weer beginnen. We starten met twee groepen op woensdag in GOOR. De ene groep komt dan ’s morgens bij elkaar, de andere groep de volgende week ’s avonds. Aangezien de studies in een huiskamer gehouden worden moet dan wel de regel van 1.50 mtr. onderlinge afstand vervallen zijn. Wij beginnen dit seizoen met een eerste gezamenlijke bijeenkomst in gebouw de Borgh. Als u wilt deelnemen aan deze Bijbelstudiebijeenkomsten, en u hebt dat niet eerder gedaan, dan kunt u zich opgeven via de website, u ontvangt dan de data, de plaats en de tijden.

Toekomst van onze gemeente

De toekomst van onze gemeente ligt in de handen van de Heer van de Gemeente, Jezus Christus. Tot nu toe heeft de HEER de RBT op een bijzondere wijze gezegend, zeker ook in COVID-tijd.

Al vanaf het begin in 2014 hebben wij kunnen beschikken over een vaste predikant, en dat is een bijzonder voorrecht. Er zal echter een tijd komen dat dit zal stoppen. We zijn daarom nu op zoek naar iemand die een aantal van zijn taken kan overnemen. Hierbij denken wij met name aan prediking en pastoraat. Belangrijk is ook de verdere opbouw en uitbouw van onze gemeente. We zoeken iemand die dit, naast een andere bron van inkomsten, zou kunnen en willen doen. En die zich daartoe geroepen weet.

De Heer is Mijn Herder Psalm 23:1

Zijn wij, mensen, in feite niet erg goed vergelijkbaar met schapen?  Onze kuddementaliteit, onze koppigheid en onze angst zijn toch typisch iets wat aan een schaap doet denken.

Daarom hebben we vaak iemand nodig die ons kan laten zien dat onze eigen wegen niet altijd de beste zijn. Want wat er met een schaap gebeurt, hangt af van zijn eigenaar.

Er zijn herders die hun kudde onbaatzuchtig leiden en hun leven ervoor op het spel zetten. Andere verwaarlozen en mishandelen de dieren. Ze laten ze verhongeren en uitdrogen.

Bij het zoeken van iemand die hun de weg kan wijzen, komen veel mensen helaas bij de verkeerde persoon uit. Ze worden door ideologieën verleid in plaats van geleid, door andere personen verwond in plaats van verzorgd.

Ze zoeken iets wat hun leven zin geeft, maar ze ervaren in plaats daarvan de ene na de andere teleurstelling. Uiteindelijk komen ze tot de conclusie: waar ze aanvankelijk enthousiast over waren en waarvan ze dachten: ‘Ja, precies, dat is het juiste voor mij!’, dat heeft hen juist op een doodlopende weg gebracht.

Jezus Christus wil mijn goede Herder zijn. Hij, de Schepper van alle dingen, heeft ook mij geschapen; daarom kent Hij mij beter dan wie dan ook. Hij weet wat ik nodig heb en wat mijn hart verlangt. Hij wil mijn verlangens bevredigen en me de weg wijzen.

Hebben wij ons al bewust aan Zijn leiding toevertrouwd? Dan kunnen we vol blijdschap zeggen: ‘Ja, de Heere is mijn herder!’  (B.Bolanz)

RBT erediensten injuli/augustus

U kunt zich aanmelden  voor de dienst via het inschrijfformulier op de website. (Zie “Welkom”) Online aanmelden is mogelijk tot uiterlijk vrijdagavond.  U hoort zo spoedig mogelijk van ons of er een plek voor u is. Wilt u zaterdag of zelfs zondagochtend vroeg nog aanmelden? Dan kunt u het beste even bellen. (Zie onderaan de nieuwsbrief)

Er is iedere zondagmorgen om 10 u. een eredienst in gebouw “de Borgh”, Pastoriestraat 3 in Goor.

Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

 • zondag 4 juli ds. Jan Bakker
 • zondag 11 juli Kees van Kralingen
 • zondag 18 & 25 juli ds. Jan Bakker
 • zondag 1 aug. Paul van Alphen
 • zondag 8 aug. ds. Jan Bakker
 • zondag 15 aug. Paul van Alphen
 • zondag 22 aug. ds. Jan Bakker
 • zondag 29 aug. Roelof Weerstand
 • U kunt bij binnenkomst in het kerkgebouw uw handen reinigen, daarvoor staat een reinigingsmiddel bij de ingang
 • De garderobe mag niet gebruikt worden dus graag uw jas meenemen in de kerkzaal                                               
 • Van de erediensten wordt iedere zondag een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via ons website
 • Er is voorlopig geen “koffie drinken” na de dienst                                                       
 • Ook houden we voorlopig nog geen gezamenlijk Heilig Avondmaal

Er wordt tijdens geen collecte gehouden, wilt u in plaats daarvan niet vergeten om uw bijdrage over te maken ? 

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..!     Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn