Nieuwsbrief

In bewerking

december 2022 / januari 2023

Een Uitgestoken Hand

                                     

                ‘ Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft’ 

(Joh3.:16)

De Zoon van God kwam op aarde…  

De Zoon van God is op aarde gekomen. Hij kwam in grote liefde, zoals Zijn hart was, en zoals Zijn gedachten waren, zo was Zijn hele wezen, Zijn karakter.

Jezus was gelijk aan God. Hij was de afdruk van Zijn Persoon en toch een bescheiden, nederig, vriendelijk, sociaal Mens. Iemand Die iedere dag op straat te vinden was. Iemand Die van huis tot huis ging, vriendelijk en welwillend voor iedereen, gemakkelijk benaderbaar voor de allerarmste mensen. Hij nam kleine kinderen in Zijn armen en sprak ze op een zachte, vriendelijke manier toe. Hij droogde de tranen van weduwen, troostte teleurgestelde en verdrietige harten, voedde wie honger had, genas de zieken, reinigde de melaatse.

Hij voorzag in elke vorm van menselijke nood en ellende. Hij was er voor iedereen die hulp of medeleven nodig had….

…“Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goed deed” (Handelingen 10:38).

Hij gaf iedereen wat hij nodig had. Hij dacht nooit aan Zichzelf. Hij zocht nooit Zijn eigen belang. Hij leefde voor anderen. Het deed niets liever dan de wil van God, Zijn Vader. Zijn hart stroomde over van liefde en zegen voor iedereen die bij Hem kwam.

Dit is een prachtig feit. Deze wereld is bezocht door de Zoon van God, de Schepper en Onderhouder van het heelal, de bescheiden, liefdevolle, vriendelijke Zoon des mensen, Jezus van Nazareth. Hij kwam in deze wereld om de liefde van God over te brengen aan mensen die tegen God gezondigd hadden, mensen die dat niet verdiend hadden.

Hij kwam niet om af te breken, maar om op te bouwen, niet om te nemen maar om te geven, niet om te veroordelen, maar om te redden en te zegenen.

Maar, hoe heeft de wereld Hem behandeld? Ze heeft Hem verworpen! Ze wilde Hem niet!

Tenzij een mens zich bekeert, en gelooft in Hem en Zijn missie, is hij daarvoor mede verantwoordelijk. Dit is heel ernstig. De hele wereld, ieder mens persoonlijk, is schuldig aan deze bewuste afwijzing, en aan de dood van de Zoon van God. Dit is de toestand van ieder onbekeerd mens.

Maar God heeft Zijn Zoon gezonden om Zich met de wereld te verzoenen. In de komst van Christus heeft Hij Zijn hand naar ons, naar u en mij, naar een wereld verloren in schuld, uitgestoken. De mens die zich nu tot Hem wendt en die hand van Hem in geloof vastgrijpt, zal op datzelfde moment, vergeving, genade, liefde en zaligheid vinden.

Heeft u dat al gedaan? Er komt een dag dat het aanbod van verzoening zal stoppen. Dat is de dag dat Jezus terugkomt. Wacht niet langer, aanvaard Zijn aanbod van verzoening dan vandaag nog!

Vooruitkijken !

Vooruitkijken aan het begin van een nieuw jaar kan ons vervullen met blijdschap, verwachting en hoop maar misschien ook wel met zorg. Die zorg kan zelfs leiden tot moedeloosheid en verslagenheid. Hoe zal het allemaal gaan? Met mij persoonlijk? Met mijn gezondheid? Met mijn werk? Met de Gemeente? Met mijn kinderen of kleinkinderen? Zal mijn geloof staande blijven als het niet gaat zoals ik zou willen? En als het mij aan vertrouwen en geloof ontbreekt zal Hij mij dan niet laten vallen? Kan ik dan wel van Hem op aan?

Al die gedachten komen ook op bij Juda, Gods volk, nu zij als bannelingen in Babel zijn. Ze zitten moedeloos en verslagen bij elkaar. Hun geloof is tot een dieptepunt gedaald. ‘God ziet niet meer naar ons om’, zeggen zij.

Maar daar is Jesaja het helemaal niet mee eens. Hij wil hen (en ons) bemoedigen. Hij roept ze toe: ‘Weten jullie dan niet Wie de HERE is en hoe Hij is? Dat kunnen jullie toch weten: Hij is eeuwig, de Schepper van de verste uithoeken van de aarde. Het ontbreekt Hem nooit aan kracht en wijsheid om te helpen. Wie de HERE verwachten, worden niet teleurgesteld! Zij krijgen weer nieuwe kracht. Jesaja gebruikt het beeld van de adelaar. In zijn hoge vlucht is die een toonbeeld van kracht en vitaliteit. Zó zullen ook zij zijn, zegt de profeet, die hun hoop en verwachting op de HERE leren stellen. Met nieuw geloof, nieuwe hoop en nieuwe moed en kracht zullen ze telkens weer verder gaan.

Je kunt de HERE met niets en niemand vergelijken, zijn macht is onbegrijpelijk groot. Hij staat boven alle dingen. Hij heeft het voor het zeggen, niet mensen, machten, regeerders of omstandigheden. ‘Vertrouw daarom maar op uw God’, zegt Jesaja. Hij laat jullie nooit in de steek. Hij gaat al Zijn beloften waar maken. Dat doet Hij voor Zijn Gemeente en in uw persoonlijk leven. Hij heeft het zelf beloofd. En Hij is dezelfde nu!

Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (Jesaja 40 vers 31)

Erediensten

We zijn blij en dankbaar dat het mogelijk is om de zondagse erediensten in gebouw de Borgh door kunnen gaan.

 • Er is iedere zondagmorgen om 10 u. een eredienst in gebouw “de Borgh”, Pastoriestraat 3 in Goor

 • Vaste predikant van de RBT is ds. Jan Bakker

Van de erediensten wordt een geluidsopname gemaakt die u kunt beluisteren via ons website   

Sprekers in de diensten in december zijn:

 • zondag 4 dec.: ds. Roelof Weerstand (HA)
  zondag 11 dec.: ds. Jan Bakker
  zondag 18 dec.: dhr. Kees van Kralingen
  zondag 25 dec.: ds. Jan Bakker
  zaterdag 31 dec. oudejaarsdienst 17.00 u.:
  ds. Jan Bakker
  zondag 1 jan.: Nieuwjaars begroeting
  vanaf 10.30 u., eredienst om 11.00 u.: ds.
  Jan Bakker
  zondag 8 jan: dhr. Frank Spee (HA)
  zondag 15 jan.: dhr. Wim Abrahamse
  zondag 22 jan.: ds. Henk de Ruiter
  zondag 29 jan.: dhr. Matthijs v.d. Linden

Bijbelstudies

De Bijbelstudiebijeenkomsten zijn op:
11 en 25 jan. ’s morgens, en op;
7 dec. en 18 jan., ’s avonds;

Diensten de Wheehof

De diensten bij het verpleeghuis “De Wheehof” zijn op vrijdagmiddag  9 december vanaf 15.30 u. De diensten worden gehouden in de zaal direct naast de ingang. Ook als bezoeker, familie, vrijwilliger of mantelzorger bent u daar welkom. 

Koffie na de dienst. Er is iedere zondag ook weer “koffiedrinken” na de dienst. Natuurlijk gaat het dan niet in de eerste plaats om de koffie maar om elkaar nog even te ontmoeten en na te praten over de dienst en wat ons verder bezig houdt.

Avondmaal. Wij zijn blij dat wij, naar de opdracht van onze Heer, weer gezamenlijk avondmaal kunnen houden.  Ook de drinkbeker zal dan rondgaan. Voor hen die om persoonlijke redenen liever niet uit de gezamenlijke beker willen drinken, is er een eigen bekertje beschikbaar. Wilt u dit dan wel een week eerder doorgeven?

Voor verdere informatie, of voor reacties en vragen: ds. J.Bakker tel. 0546-341124  of  via ‘contact’

Het bankrekeningnummer van de RBT is: NL69 RABO 0300 0785 95 t.n.v. Ref. Baptistengemeente Twente.

U kunt ook schriftelijk vast laten leggen dat u na uw overlijden een bepaalde som geld nalaat aan de RBT. Dat is een legaat.

De RBT is een ANBI erkende instelling..! Dat wil zeggen dat uw giften aan de RBT voor de belasting aftrekbaar zijn